PAN PIL 19 FINAL EXAM

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o halo).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang May 27, 2016, Friday, 11:30pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.

D. I-email ang mga sagot bilang email na text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PAN PIL 19 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PAN PIL 19 FINAL EXAM.

 

MGA TANONG:

1. Ano ang pagkakaiba ng SEX, GENDER at SEXUALITY? (5 points)

2. Panoorin ang “Bayan ng mga Kontraktwal” ng PinoyMedia Center. Narito ang link –> https://www.youtube.com/watch?v=P1Lc8a7w0H4 . Pagkapanood ay sagutin ang sumusunod batay sa pagsusuri mo sa dokumentaryo: A. Ano ang ibig sabihin ng kontraktwalisasyon? (5 points) B. May kinikilala bang kasarian o sekswalidad ang kontraktwalisasyon? Ipaliwanag. (5 points) C. Ano ang sinasabi ng dokumentaryo na solusyon sa problema ng kababaihang at ng mga manggagawa? (5 points)

3. Tingnan ang larawan / comic strip sa ibaba. Sagutin ang sumusunod: A. Ano o ano-ano ang (mga) ideolohiya sa larawang ito sa ibaba? Suriin at ipaliwanag. (5 points) B. Ano ang sinasabi nito tungkol sa kababaihan? (5 points) C. Tungkol sa kalalakihan? (5 points) D. Tungkol sa mga gay? (5 points) E. Liberative o mapagpalaya ba ang kaisipan nito? (5 points)

double-standard

4. Ano ang mali sa exam na ito (larawan sa ibaba)? Ipaliwanag kung ano ang dominanteng ideolohiya sa larawang ito. (10 points)

stereotype

Larawan mula sa Facebook share ni Lady Ann Salem.

5. Ano ang ibig sabihin ng terminong “diskurso” (discourse)? Ipaliwanag ang diskurso ng patriarkiya (5 points), kapitalismo (5 points) at scopophilia (10 points) sa larawang ito ni Kim Domingo bilang modelo / cover girl ng isang issue ng FHM.

Kim Domingo - FHM December 2015[7]

 

6. Basahin ang tula sa ibaba. Mula o batay sa punto de bista mo, batay sa pagkatao mo, batay sa karanasan mo, MAGSULAT NG ISANG TULA bilang REPLY / TUGON sa tula ni Joi Barrios. (15 points)

Ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digma

ni Joi Barrios

Kapiling ko sa paglaki ang pangamba,
hindi ko tiyak ang bukas
na laging nakakawing
sa mga lalaki ng aking buhay:
ama, kapatid,
asawa, anak.
Kinatakutan ko ang pag-iisa.

Sa pagiging ina,
kaharap ko’y tagsalat.
Pagkat ang lupit ng digmaan
ay hindi lamang
sa paggulong ng mga ulo
sa pagguhit ng espada,
kundi sa unti-unting pagkaubos
ng pagkain sa hapag.
Ay, paano sabay na magpapasuso sa bunso
habang naghahanap ng maisusubo
sa panganay?

Walang sandaling
walang panganib.
Sa sariling tahanan,
ang pagsagot at pagsuway
ay pag-akit sa pananakit.
Sa lansangan,
ang paglalakad sa gabi’y
pag-aanyaya sa kapahamakan.

Sa aking lipunan,
ang pagtutol sa kaapiha’y
paglalantad sa higit na karahasan.

Kay tagal kong pinag-aralan
ang puno’t dulo
ng digmaan.
Sa huli’y naunawaan,
na ang pagiging babae
ay walang katapusang pakikibaka
para mabuhay at maging malaya.

7. Ano ang imperyalismo? (a) Ipaliwanag ang konsepto ng imperyalismo sa larawang ito nina Captain America at Wonder Woman. (b) Suriin ang mga detalye ng sangkap o elemento sa larawang ito. Paano nito ipinapakita ang imperyalismo? (c) Paano nirerepresenta ng imperyalista ang babae at lalaki sa larawang ito? (d) Ano ang usapin ng lahi, gender at uri sa larawang ito? (10 points)

captain america wonder woman 21

 

Advertisements

SAMPLE FINAL PAPERS AND SUBMISSION DETAILS

Here are two examples of a formatted final paper for our classes.

Paki-click lang ang mga link na ito para madownload o mabasa ang PDF versions ng dalawang final paper samples:

(1) Sample Paper 1 – Tsunami

(2) Sample Paper 2 – Toxic

Mag-submit via email ng inyong Final Paper na:

(1) hindi bababa sa apat na pahina (four pages), not including pictures,

(2) single-spaced,

(3) one inch margin all sides,

(4) Times New Roman font, 12 font size,

(5) saved as PDF.

(6) Sumulat sa wikang komportable ka (Filipino or English, o halo)

(7) I-email sa sirmykelandrada@gmail.com hanggang May 29, 2016 (Sunday), 11:30pm.

Salamat! 🙂

PAN PIL 101 FINAL EXAM ATBP

PAN PIL 101 – FINAL EXAM

 

Pangkalahatang Panuntunan:
A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.
B. I-email ang mga sagot sa Final Exam hanggang Disyembre 15, Lunes, 10pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.
C. I-email ang mga sagot bilang email na text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.
D. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PAN PIL 101 FINAL EXAM.
Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PAN PIL 101 FINAL EXAM.

E. Sumagot sa wikang Filipino. Allowed naman ang code switching.

SAGUTIN ANG SUMUSUNOD:

  1. Bigyan ng kahulugan ang terminong “teorya”. Ipaliwanag ang pag-unlad ng kahulugan at gamit ng nasabing termino. (5 points)
  1. Ipaliwanag ang terminong “praxis”. (5 points)
  1. Ano ang ideyalismo? Ano ang materyalismo? Ipaliwanag gamit ang mga halimbawa mula sa kontextong Pilipino. (5 points)
  1. Ano ang phallocentrism? Bakit maituturing na hungkag ang “psychosexual development stages” ni Sigmund Freud? (5 points)
  1. Mayroon na bang “teorya” sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila at Amerikano? Ipaliwanag ang iyong sagot. (10 points)
  1. Ipaliwanag ang kaibahan ng American Formalism (New Criticism) at Russian Formalism. (10 points)
  1. Ipaliwanag sa sariling salita ang pakahulugan ng mga Marxistang konsepto ng “base” at “superstructure.” (10 points)
  1. Gumawa ng diagram ng kontinuum (continuum) ng archetype na nais mong pagtuunan. (10 points)
  1. Ano ang depinisyon ng Symbolic, Imaginary, at Real sa psychoanalysis ni Jacques Lacan? Ipaliwanag ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa mula sa panitikang Pilipino. (20 points)
  1. Ano ang ibig sabihin ng postkolonyalismo? Ano-ano ang mga elementong isinasaalang-alang ng teoryang postkolonyal? Ano-ano ang limitasyon ng postkolonyalismo? (20 points)

ACLE, NATIONALISM SUMMIT, AT IBA PA — I-EMAIL HANGGANG DECEMBER 15, 2014, MONDAY, 10PM sa sirmykelandrada@gmail.com

1. Para sa inyong papel sa ACLE man o sa Nationalism Summit, sagutin lamang ang mga ito:

(a) “Batay sa talakayan na dinaluhan mo, ano ang depinisyon ng pagiging ‘makabayan’?”

(b) “Ano ang papel na dapat gampanan ng estudyante at kabataan para sa pagbabagong panlipunan?” Ipaliwanag. Sumagot nang tapat.

2. Kung hindi nakadalo sa ACLE o Nationalism Summit, panoorin ang Eskinita Episode na ito: https://www.youtube.com/watch?v=DUVsykP4mmE at sagutin rin ang mga tanong na:

(a) Batay sa Eskinita episode hinggil sa human rights, ano ang kasalukuyang kalagayan ng karapatang pantao sa Pilipinas? Magbigay ng detalye at halimbawa.

(b) “Ano ang papel na dapat gampanan ng estudyante at kabataan para sa pagbabagong panlipunan?” Ipaliwanag. Sumagot nang tapat.

3. Sa halip na Final Paper, magsubmit na lamang ng OUTLINE ng inyong final paper alinman sa topic na isinumite ninyo noon.

4. Kung mayroong hindi nasubmit na assignment o papel, i-email rin ito.

Salamat! 🙂 All the best! 🙂

Fil 40, Pan Pil 101, Pan Pil 12, Pan Pil 17 & PI 100 – Activity

Hi sa lahat! 🙂 Narito ang link ng video na panonooring ninyo. Narito rin ang guide questions. Ilagay ang inyong mga sagot sa bond paper at isumite sa susunod na Martes, September 16, 2014 (para sa Fil 40 at Pan Pil 101) at September 17, Miyerkules (para sa Pan Pil 12, Pan Pil 17 at PI 100). Maraming salamat! 🙂

Panoorin ang dokumentaryong “Eskinita Episode 4: Bagyong Yolanda, Bagyong Gobyerno” –> http://www.youtube.com/watch?v=G-443MiqmtQ

GUIDE QUESTIONS: Sagutin ang sumusunod upang makita ang masalimuot na ugnayan ng politika at ekonomiya. Hindi lahat ng impormasyon ay nasa dokumentaryo. Magsaliksik.

1. Ano ang depinisyon o kahulugan ng salitang “bagyo”?

2. Sa sistema ng pagpapangalan sa mga bagyo noon, dati’y puro babae ang pangalan na ibinibigay sa mga bagyo sa Pilipinas. Bakit pinalitan ang sistemang ito?

3. Ano ang ginagawa mo noong paparating na ang Bagyong Yolanda sa Pilipinas?

4. Naging handa ba ang ating gobyerno para sa pagdating ng pinakamalakas na bagyong si Yolanda? Ipaliwanag ang sagot.

5. Nakaahon na ba mula sa trahedya ang mga nasalanta ng Bagyong Yolanda? Ano-ano ang ginagawa ng mamamayan para makaahon mula sa trahedya?

6. Ayon sa dokumentaryo, ano-ano ang dahilan kung bakit ganoon kalaki ang pinsala / trahedya na idinulot ng Bagyong Yolanda? Ano ang kinalaman ng gobyerno at ng pribatisasyon sa trahedya ng Bagyong Yolanda?

7. Magsaliksik hinggil sa P2.8 milyon halaga ng relief goods para sa Yolanda survivors na hindi napakinabangan dahil sa Department of Social Work and Development (DSWD). Hindi NAIPAMIGAY o hindi IPINAMIGAY ang naturang mga relief goods? Ipaliwanag ang sagot.

8. Gaano kahalaga ang pagtatayo ng organisasyon para sa pag-ahon mula sa trahedya ng Yolanda? Bakit PEOPLE SURGE ang pangalan ng kanilang grupo?

9. Bakit “Bagyong Gobyerno” ang tawag sa gobyerno ni Pang. BS Aquino III? Ipaliwanag.

10. Ayon sa dokumentaryo, ano ang kailangang gawin para tunay na matugunan at makasulong ang mga mamamayan at bansa mula sa Bagyong Yolanda / Bagyong Gobyerno?

Salamat! 🙂

PAN PIL 103: SUSURIING MGA ARTIKULO PARA SA MAIKLING PAPEL SA PEBRERO 4, 2014

Narito ang mga artikulo / babasahin para sa inyong takdang araling maikling papel hinggil sa panitikang makabayan at para sa talakayan sa Pebrero 4, 2014. I-click lamang ang sumusunod na link matapos ang pamagat ng artikulo:

1. “Edukasyong Panitikan ng mga Pilipino” ni Bienvenido Lumbera –> http://avhrc-kultura.blogspot.com/2007/02/edukasyong-panitikan-ng-mga-pilipino.html

2. “Isang Pambansa, Siyentipiko at Pangmasang Kultura” ni Jose Maria Sison –> http://avhrc-kultura.blogspot.com/search/label/Scientific%20Mass%20Oriented%20Culture

3. “Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura” ni Jose Maria Sison –> http://aklatangbayan.files.wordpress.com/2013/02/mensahe-sa-paksa-hinggil-sa-mga-tungkulin-ng-mga-kadre-sa-larangan-ng-kultura.pdf

PAN PIL 230: READINGS / BABASAHIN PARA SA ENERO 28, 2013

Hello Pan Pil 230! 🙂 Narito ang ating babasahin para sa Enero 28, 2013. I-click lamang ang kulay orange na pamagat ng sanaysay / artikulo para ma-view at/o mad-download ang PDF version nito. Narito rin ang nagdaang dalawang readings natin, para sa inyong kopya, at dalawang supplementary readings para sa sanggunian. Salamat! 🙂

 

READINGS / BABASAHIN PARA SA ENERO 28, 2013:

1. Ang Bugtong sa Panulaang Tradisyon ni Florentino H. Hornedo

2. Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino ni Bienvenido Lumbera

3. Southeast Asian Literary Traditions and the Philippines ni Bienvenido Lumbera

 

READINGS NA NATALAKAY NA NOONG ENERO 14 AT ENERO 21, 2013:

1. Harnessing Regional Literature for National Literature ni Bienvenido Lumbera

2. Paggunita sa Tanaga ni Virgilio Almario

 

SUPPLEMENTARY READINGS PARA SA INYONG REFERENCE:

1. Ang Pambansa at ang Pampanitikan sa Pambansang Panitikan ni Bienvenido Lumbera

2. Panitikang Panrehiyon, Panitikang Pambansa: Magkabukod at Magkarugtong ni Bienvenido Lumbera