Pan Pil 101: Batayang mga Sanggunian at Babasahin para sa Teoryang Pampanitikan / Literary Theory

Narito na ang apat na libro, bukod sa aklat nina Raymond Williams at Terry Eagleton, na babasahain natin nang halos buo at pagkukunan ng maraming bahagi ng mga talakayan at gawain sa klase. I-click lamang ang ORANGE na mga pamagat ng libro upang madownload ang mga PDF version ng naturang mga libro. Salamat! 🙂

A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory by Raman Selden et al

LITERARY THEORY: A Very Short Introduction by Jonathan Culler

Beginning Theory by Peter Barry

Introduction to Literature, Criticism and Theory by Andrew Bennett and Nicholas Royle

PAN PIL 103: SUSURIING MGA ARTIKULO PARA SA MAIKLING PAPEL SA PEBRERO 4, 2014

Narito ang mga artikulo / babasahin para sa inyong takdang araling maikling papel hinggil sa panitikang makabayan at para sa talakayan sa Pebrero 4, 2014. I-click lamang ang sumusunod na link matapos ang pamagat ng artikulo:

1. “Edukasyong Panitikan ng mga Pilipino” ni Bienvenido Lumbera –> http://avhrc-kultura.blogspot.com/2007/02/edukasyong-panitikan-ng-mga-pilipino.html

2. “Isang Pambansa, Siyentipiko at Pangmasang Kultura” ni Jose Maria Sison –> http://avhrc-kultura.blogspot.com/search/label/Scientific%20Mass%20Oriented%20Culture

3. “Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura” ni Jose Maria Sison –> http://aklatangbayan.files.wordpress.com/2013/02/mensahe-sa-paksa-hinggil-sa-mga-tungkulin-ng-mga-kadre-sa-larangan-ng-kultura.pdf

PAN PIL 230: READINGS / BABASAHIN PARA SA ENERO 28, 2013

Hello Pan Pil 230! 🙂 Narito ang ating babasahin para sa Enero 28, 2013. I-click lamang ang kulay orange na pamagat ng sanaysay / artikulo para ma-view at/o mad-download ang PDF version nito. Narito rin ang nagdaang dalawang readings natin, para sa inyong kopya, at dalawang supplementary readings para sa sanggunian. Salamat! 🙂

 

READINGS / BABASAHIN PARA SA ENERO 28, 2013:

1. Ang Bugtong sa Panulaang Tradisyon ni Florentino H. Hornedo

2. Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino ni Bienvenido Lumbera

3. Southeast Asian Literary Traditions and the Philippines ni Bienvenido Lumbera

 

READINGS NA NATALAKAY NA NOONG ENERO 14 AT ENERO 21, 2013:

1. Harnessing Regional Literature for National Literature ni Bienvenido Lumbera

2. Paggunita sa Tanaga ni Virgilio Almario

 

SUPPLEMENTARY READINGS PARA SA INYONG REFERENCE:

1. Ang Pambansa at ang Pampanitikan sa Pambansang Panitikan ni Bienvenido Lumbera

2. Panitikang Panrehiyon, Panitikang Pambansa: Magkabukod at Magkarugtong ni Bienvenido Lumbera

PAN PIL 103: UNANG SET NG BABASAHIN / READINGS

Hi Pan Pil 103! 🙂

Narito ang unang set ng readings / babasahin natin para sa klase ng Panitikan ng mga Rehiyon. I-click lamang ang pamagat (kulay orange) ng bawat sanaysay para mapuntahan ang link at/o ma-download ang PDF version nito.

PARA SA MARTES, JANUARY 28, 2013:
1. Ang Pambansa at ang Pampanitikan sa Pambansang Panitikan ni Bienvenido Lumbera

2. Panitikang Panrehiyon, Panitikang Pambansa: Magkabukod at Magkarugtong ni Bienvenido Lumbera

NATALAKAY NA NOONG ENERO 14 AT ENERO 21, 2013:
1. Harnessing Regional Literature for National Literature ni Bienvenido Lumbera

2. Paggunita sa Tanaga ni Virgilio Almario

Pan Pil 101: Schedule of Reports / Facilitation and Assigned Topics / Readings

TALA: Kung wala ang pangalan ninyo sa listahan sa ibaba, ang ibig sabihin nito’y maaaring tapos na kayong mag-ulat, o kaya naman ay hindi kayo nagreply sa text ko kahapon. Kung gayon man, magtext na kayo sa akin.

GAWAIN: Narito ang assigned topics o readings at ang schedule ng report / facilitation. Lima hanggang anim na topics ang tatalakayin kada meeting. Dalawang meeting na lang ang natitira sa atin. Bawat topic / ulat / facilitation ay mayroon lamang maximum ng 30 minuto. Ilatag ang key points at ipaliwanag.

SEPTEMBER 24

1. Regine Descutido – Marxism

2. Jose Conti – Postcolonialism

3. Geri Cerillo – Postmodernism

4. Yasmin Tamayo at Tine Avila – Psychoanalysis

5. Jane Dasal and Ronalyn Patente – Media Theory

6. Martha Ruth del Castillo – Pedagogy of the Oppressed ni Paulo Freire (Chapters 2 and 3; emphasis on “banking concept”, dialogics, at education as freedom)

OCTOBER 1

1. Nina de Quiros and Fragile Clyde Ybanez – Uses of the Erotic ni Audre Lorde

2. Leira Micah Roman, Paula Cruz at Reny Bayani – Visual Pleasure and Narrative Cinema –> http://terpconnect.umd.edu/~mquillig/20050131mulvey.pdf

3. Lyka Perez at Frauline Jayo – Men / Male Studies

4. Jai Marie Jose and Raiza Catabona – Theory of Political Propaganda ni Harold Lasswell

5. Jamaica Gacoscosim and Claire Laison – “Where Do Correct Ideas Come From?” ni Mao Tsetung –> http://apnakal.wordpress.com/2012/06/04/where-do-correct-ideas-come-from-2/

Pan Pil 190 and Pan Pil 269: Topic Assignments for Report/Facilitation

Narito ang reading or topic assignments ninyo para sa group report or facilitation. Magkakaroon ng tatlong facilitation o group report kada araw para sa dalawang natitirang araw ng klase. Sa pagtalakay o pag-uulat sa takdang mga babasahin, isaalang-alang ang sumusunod:

1. Ipakita at suriin ang ugnayan ng panitikan at lipunan.

2. Magbigay ng mga halimbawa mula sa kasalukuyan o kontemporaryong produksyong pampanitikan (sa loob man o sa labas ng akademiya)

 

GROUP 1 (Mendoza, Ordonez, Tapel, Umil) – September 26, 2013

Politics of Politcal Representation – Daniel Pilario

Ulos Hunyo 2006 Issue –> http://philippinerevolution.net/publications/ulos/archives/2006/original/200606pi.pdf?1344947952

 

GROUP 2 (Garcia, Narciso, Anoos, Sarmiento, Cadorniga) – September 26, 2013

“The Soil in which We Root” ni Bienvenido Lumbera –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/thesoilinwhichweroot.htm

“Philippine Theater in Confinement” ni Bienvenido Lumbera –> http://kritikakultura.ateneo.net/images/pdf/kk14/confinement.pdf

 

GROUP 3 (Tarca, Encinas, Pagador, Ramos, Cabrito) – September 26, 2013

“Ethnicity and Nationhood in the Fiction of Angel Magahum” ni Rosario Cruz Lucero –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/ethnicityandnationhood.htm

 

GROUP 4 (Pimentel, Floquencio, Mariano, Fabonan, Olivar) – October 3, 2013

The Life of Miguel Ayatumo ni Resil Mojares

 

GROUP 5 (Arbarne, Alfonso, Del Rosario, Bantoy, Comendador) – October 3, 2013

Butbut Riddles ni Norma Lua

 

Pan Pil 269: Sugidanon, Humadapnon at Kapangyarihan

Hi Pan Pil 269! Nawa’y nasa maayos kayong lagay sa gitna ng mabagyong panahon. Kung ayos ang panahon sa Huwebes, Agosto 22, 2013, ay tuloy ang klase natin. Narito ang mga babasahin para sa naturang araw. I-click lamang ang link o pamagat para madownload at mabasa ang mga ito:

1. Hinilawod Tarangban I pages 1 to 88

2. The Sugidanon of Central Panay – Alicia P. Magos

3. Mga bahaging “Docile Bodies” (pages 135 to 169) at “The Means of Correct Training” (pages 170 to 194) sa libron Discipline and Punish ni Michel Foucault –> http://118.97.161.124/perpus-fkip/Perpustakaan/Filsafat/Postmodernisme/Foucault%20Study/Foucault-%20Discipline%20&%20Punish.pdf

GUIDE SA PAGSUSURI:

1. Basahin ang tatlong nakatakdang babasahin sa itaas.

2. Suriin ang Hinilawod batay sa sumusunod:

a. Konsepto ng pag-ibig at sexualidad sa pamamagitan ng The Art of Courtly Love.

b. Sosyo-historikal na konteksto sa pamamagitan ng sanaysay nina Jocano at Magos

c. Konsepto ng pagdidisiplina at parusa gamit ang dalawang bahagi ng libro ni Foucault

Enjoy sa pagbabasa at pagsusuri! 🙂 Stay safe at God bless! 🙂