Pan Pil 110 Readings

 

Narito ang listahan at mga link ng mga babasahin para sa Pan Pil 110. Nakalista ito ayon sa pagkakasunud-sunod ng pagtalakay. Iba ito sa xerox readings natin na batayan ng inyong facilitation report. I-click lamang ang mga link para mabasa online o ma-download. Read on! 🙂

 1. Introduction to Literature, Criticism and Theory by Andrew Bennett and Nicholas Royle
 2. keywords raymond williams
 3. Butbut Riddles ni Norma Lua
 4. REDUCCION SA BOHOL ni Amelia Ferrer
 5. Demons, Saviours and Narrativity ni Corazon Villareal
 6. The Art of Courtly Love – Andreas Cappelanus
 7. Jose Rizal – Mariang Makiling
 8. Andres Bonifacio – Mararahas na mga Anak ng Bayan
 9. Rosario Cruz-Lucero Gods Monsters Tricksters
 10. Carlos Bulosan Short Stories
 11. War in the Filipino Imagination ni E. San Juan
 12. The Formation of Filipino Nationality ni Resil Mojares
 13. LITERATURA NG URING ANAKPAWIS ROGELIO ORDONEZ
 14. MULA TORE PATUNGONG PALENGKE
 15. Literatures in the Digital Era nina Amelia Sanz & Dolores Romero
 16. likhaan_10

 

Advertisements

FIL 40 SYLLABUS AT READINGS

 

I-click ang sumusunod na link para ma-open at ma-download ang mga sanggunian / readings. Salamuch! 🙂

 1. Fil 40 Syllabus
 2. ANG SINING NG PAGLALARO NG SALITA ni German Gervacio
 3. Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino ni Bienvenido Lumbera
 4. MULA SA URBANA AT FELISA
 5. Harnessing Regional Literature for National Literature ni Bienvenido Lumbera
 6. Butbut Riddles ni Norma Lua
 7. Politics of Politcal Representation – Daniel Pilario
 8. The Sugidanon of Central Panay – Alicia P. Magos
 9. fil40-pamamahayag tabloid
 10. Fil 40 Term Paper aylmer hernandez
 11. keywords raymond williams
 12. MULA TORE PATUNGONG PALENGKE
 13. Uses of the Erotic ni Audre Lorde
 14. E San Juan – Interbensiyon Wika
 15. Confession, Conversion, and Reciprocity ni Vicente Rafael
 16. Language Gender Desire in Hiligaynon ni Corazon Villareal
 17. Jose Maria Sison – Imperyalismong Pangkultura sa Pilipinas
 18. Sample Paper 1 – Tsunami
 19. Sample Paper 2 – Toxic

 

PAN PIL 103: SUSURIING MGA ARTIKULO PARA SA MAIKLING PAPEL SA PEBRERO 4, 2014

Narito ang mga artikulo / babasahin para sa inyong takdang araling maikling papel hinggil sa panitikang makabayan at para sa talakayan sa Pebrero 4, 2014. I-click lamang ang sumusunod na link matapos ang pamagat ng artikulo:

1. “Edukasyong Panitikan ng mga Pilipino” ni Bienvenido Lumbera –> http://avhrc-kultura.blogspot.com/2007/02/edukasyong-panitikan-ng-mga-pilipino.html

2. “Isang Pambansa, Siyentipiko at Pangmasang Kultura” ni Jose Maria Sison –> http://avhrc-kultura.blogspot.com/search/label/Scientific%20Mass%20Oriented%20Culture

3. “Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura” ni Jose Maria Sison –> http://aklatangbayan.files.wordpress.com/2013/02/mensahe-sa-paksa-hinggil-sa-mga-tungkulin-ng-mga-kadre-sa-larangan-ng-kultura.pdf

PAN PIL 230: READINGS / BABASAHIN PARA SA ENERO 28, 2013

Hello Pan Pil 230! 🙂 Narito ang ating babasahin para sa Enero 28, 2013. I-click lamang ang kulay orange na pamagat ng sanaysay / artikulo para ma-view at/o mad-download ang PDF version nito. Narito rin ang nagdaang dalawang readings natin, para sa inyong kopya, at dalawang supplementary readings para sa sanggunian. Salamat! 🙂

 

READINGS / BABASAHIN PARA SA ENERO 28, 2013:

1. Ang Bugtong sa Panulaang Tradisyon ni Florentino H. Hornedo

2. Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino ni Bienvenido Lumbera

3. Southeast Asian Literary Traditions and the Philippines ni Bienvenido Lumbera

 

READINGS NA NATALAKAY NA NOONG ENERO 14 AT ENERO 21, 2013:

1. Harnessing Regional Literature for National Literature ni Bienvenido Lumbera

2. Paggunita sa Tanaga ni Virgilio Almario

 

SUPPLEMENTARY READINGS PARA SA INYONG REFERENCE:

1. Ang Pambansa at ang Pampanitikan sa Pambansang Panitikan ni Bienvenido Lumbera

2. Panitikang Panrehiyon, Panitikang Pambansa: Magkabukod at Magkarugtong ni Bienvenido Lumbera

PAN PIL 103: UNANG SET NG BABASAHIN / READINGS

Hi Pan Pil 103! 🙂

Narito ang unang set ng readings / babasahin natin para sa klase ng Panitikan ng mga Rehiyon. I-click lamang ang pamagat (kulay orange) ng bawat sanaysay para mapuntahan ang link at/o ma-download ang PDF version nito.

PARA SA MARTES, JANUARY 28, 2013:
1. Ang Pambansa at ang Pampanitikan sa Pambansang Panitikan ni Bienvenido Lumbera

2. Panitikang Panrehiyon, Panitikang Pambansa: Magkabukod at Magkarugtong ni Bienvenido Lumbera

NATALAKAY NA NOONG ENERO 14 AT ENERO 21, 2013:
1. Harnessing Regional Literature for National Literature ni Bienvenido Lumbera

2. Paggunita sa Tanaga ni Virgilio Almario

Pan Pil 101: Schedule of Reports / Facilitation and Assigned Topics / Readings

TALA: Kung wala ang pangalan ninyo sa listahan sa ibaba, ang ibig sabihin nito’y maaaring tapos na kayong mag-ulat, o kaya naman ay hindi kayo nagreply sa text ko kahapon. Kung gayon man, magtext na kayo sa akin.

GAWAIN: Narito ang assigned topics o readings at ang schedule ng report / facilitation. Lima hanggang anim na topics ang tatalakayin kada meeting. Dalawang meeting na lang ang natitira sa atin. Bawat topic / ulat / facilitation ay mayroon lamang maximum ng 30 minuto. Ilatag ang key points at ipaliwanag.

SEPTEMBER 24

1. Regine Descutido – Marxism

2. Jose Conti – Postcolonialism

3. Geri Cerillo – Postmodernism

4. Yasmin Tamayo at Tine Avila – Psychoanalysis

5. Jane Dasal and Ronalyn Patente – Media Theory

6. Martha Ruth del Castillo – Pedagogy of the Oppressed ni Paulo Freire (Chapters 2 and 3; emphasis on “banking concept”, dialogics, at education as freedom)

OCTOBER 1

1. Nina de Quiros and Fragile Clyde Ybanez – Uses of the Erotic ni Audre Lorde

2. Leira Micah Roman, Paula Cruz at Reny Bayani – Visual Pleasure and Narrative Cinema –> http://terpconnect.umd.edu/~mquillig/20050131mulvey.pdf

3. Lyka Perez at Frauline Jayo – Men / Male Studies

4. Jai Marie Jose and Raiza Catabona – Theory of Political Propaganda ni Harold Lasswell

5. Jamaica Gacoscosim and Claire Laison – “Where Do Correct Ideas Come From?” ni Mao Tsetung –> http://apnakal.wordpress.com/2012/06/04/where-do-correct-ideas-come-from-2/

Pan Pil 190 and Pan Pil 269: Topic Assignments for Report/Facilitation

Narito ang reading or topic assignments ninyo para sa group report or facilitation. Magkakaroon ng tatlong facilitation o group report kada araw para sa dalawang natitirang araw ng klase. Sa pagtalakay o pag-uulat sa takdang mga babasahin, isaalang-alang ang sumusunod:

1. Ipakita at suriin ang ugnayan ng panitikan at lipunan.

2. Magbigay ng mga halimbawa mula sa kasalukuyan o kontemporaryong produksyong pampanitikan (sa loob man o sa labas ng akademiya)

 

GROUP 1 (Mendoza, Ordonez, Tapel, Umil) – September 26, 2013

Politics of Politcal Representation – Daniel Pilario

Ulos Hunyo 2006 Issue –> http://philippinerevolution.net/publications/ulos/archives/2006/original/200606pi.pdf?1344947952

 

GROUP 2 (Garcia, Narciso, Anoos, Sarmiento, Cadorniga) – September 26, 2013

“The Soil in which We Root” ni Bienvenido Lumbera –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/thesoilinwhichweroot.htm

“Philippine Theater in Confinement” ni Bienvenido Lumbera –> http://kritikakultura.ateneo.net/images/pdf/kk14/confinement.pdf

 

GROUP 3 (Tarca, Encinas, Pagador, Ramos, Cabrito) – September 26, 2013

“Ethnicity and Nationhood in the Fiction of Angel Magahum” ni Rosario Cruz Lucero –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/ethnicityandnationhood.htm

 

GROUP 4 (Pimentel, Floquencio, Mariano, Fabonan, Olivar) – October 3, 2013

The Life of Miguel Ayatumo ni Resil Mojares

 

GROUP 5 (Arbarne, Alfonso, Del Rosario, Bantoy, Comendador) – October 3, 2013

Butbut Riddles ni Norma Lua