Pan Pil 190 and Pan Pil 269: Topic Assignments for Report/Facilitation

Narito ang reading or topic assignments ninyo para sa group report or facilitation. Magkakaroon ng tatlong facilitation o group report kada araw para sa dalawang natitirang araw ng klase. Sa pagtalakay o pag-uulat sa takdang mga babasahin, isaalang-alang ang sumusunod:

1. Ipakita at suriin ang ugnayan ng panitikan at lipunan.

2. Magbigay ng mga halimbawa mula sa kasalukuyan o kontemporaryong produksyong pampanitikan (sa loob man o sa labas ng akademiya)

 

GROUP 1 (Mendoza, Ordonez, Tapel, Umil) – September 26, 2013

Politics of Politcal Representation – Daniel Pilario

Ulos Hunyo 2006 Issue –> http://philippinerevolution.net/publications/ulos/archives/2006/original/200606pi.pdf?1344947952

 

GROUP 2 (Garcia, Narciso, Anoos, Sarmiento, Cadorniga) – September 26, 2013

“The Soil in which We Root” ni Bienvenido Lumbera –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/thesoilinwhichweroot.htm

“Philippine Theater in Confinement” ni Bienvenido Lumbera –> http://kritikakultura.ateneo.net/images/pdf/kk14/confinement.pdf

 

GROUP 3 (Tarca, Encinas, Pagador, Ramos, Cabrito) – September 26, 2013

“Ethnicity and Nationhood in the Fiction of Angel Magahum” ni Rosario Cruz Lucero –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/ethnicityandnationhood.htm

 

GROUP 4 (Pimentel, Floquencio, Mariano, Fabonan, Olivar) – October 3, 2013

The Life of Miguel Ayatumo ni Resil Mojares

 

GROUP 5 (Arbarne, Alfonso, Del Rosario, Bantoy, Comendador) – October 3, 2013

Butbut Riddles ni Norma Lua

 

Advertisements

Pan Pil 269: Sugidanon, Humadapnon at Kapangyarihan

Hi Pan Pil 269! Nawa’y nasa maayos kayong lagay sa gitna ng mabagyong panahon. Kung ayos ang panahon sa Huwebes, Agosto 22, 2013, ay tuloy ang klase natin. Narito ang mga babasahin para sa naturang araw. I-click lamang ang link o pamagat para madownload at mabasa ang mga ito:

1. Hinilawod Tarangban I pages 1 to 88

2. The Sugidanon of Central Panay – Alicia P. Magos

3. Mga bahaging “Docile Bodies” (pages 135 to 169) at “The Means of Correct Training” (pages 170 to 194) sa libron Discipline and Punish ni Michel Foucault –> http://118.97.161.124/perpus-fkip/Perpustakaan/Filsafat/Postmodernisme/Foucault%20Study/Foucault-%20Discipline%20&%20Punish.pdf

GUIDE SA PAGSUSURI:

1. Basahin ang tatlong nakatakdang babasahin sa itaas.

2. Suriin ang Hinilawod batay sa sumusunod:

a. Konsepto ng pag-ibig at sexualidad sa pamamagitan ng The Art of Courtly Love.

b. Sosyo-historikal na konteksto sa pamamagitan ng sanaysay nina Jocano at Magos

c. Konsepto ng pagdidisiplina at parusa gamit ang dalawang bahagi ng libro ni Foucault

Enjoy sa pagbabasa at pagsusuri! 🙂 Stay safe at God bless! 🙂

Pan Pil 269: Readings for August 15, 2013

Hello Pan Pil 269! 🙂 May klase tayo sa Huwebes, Agosto 15, 2013.

Basahin ang sumusunod:

1. Pinaglahuan ni Faustino Aguilar (naunsyaming pagtalakay dahil kalakhan ng klase ay hindi nagbasa)

2. The Art of Courtly Love ni Andreas Cappelanus. Narito ang link ng buong libro, i-click at i-download ang PDF version –> The Art of Courtly Love – Andreas Cappelanus

Suriin batay sa sumusunod:

1. Elements of the novel

2. Politics / theme

3. Relations of power (class, race / ethnicity, gender, religion, etc)

4. Historicize and contextualize

5. Gamitin ang Art of Courtly Love sa pagsusuri hinggil sa nosyon ng pagmamahal sa nobelang Pinaglahuan.

Maraming salamat! 🙂

Pan Pil 269 Unang Long Exam – Hulyo 11, 2013

Narito ang unang mahabang pagsusulit para sa mga mag-aaral ng Pan Pil 269.

Sagutan ang sumusunod na tanong sa loob lamang ng walo hanggang labinlimang (8-15) pangungusap, walang labis, walang kulang. Sa pagsagot sa mga tanong, gawing gabay ang mga nakatakdang babasahin.

1. Kapansin-pansin sa sanaysay na “Lliteratura ng Uring Anakpawis” ni Rogelio Ordonez na ang mga manunulat at akdang kaniyang binanggit ay mula sa hanay ng akademiya. Maituturing ba itong panitikan ng uring anakpawis? Ipaliwanag. (10 points)

2. Lahat ba ng panitikang nalilikha ng anakpawis ay maituturing na panitikan ng uring anakpawis? Ipaliwanag. (10 points)

3. Ipaliwanag kung bakit KOLONYAL ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

4. Ipaliwanag kung bakit KOMERYSALISADO ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

5. Ipaliwanag kung bakit PASISTA ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

6. Ano ang NEOLIBERALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

7. Ano ang NEOKOLONYALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

Pan Pil 269: Mga Babasahin para sa Hulyo 11, 2013

Hi Pan Pil 269! Narito ang mga babasahin para sa klase sa Hulyo 11, 2013. Maghanda para sa exam. Babasahin ninyo ang sumusunod. I-click ang link (orange colored text) para ma-view at madownload ang files:

1. “Literatura ng Uring Anakpawis” ni Rogelio Ordonez –> LITERATURA NG URING ANAKPAWIS ROGELIO ORDONEZ

2. Mula Tore Patungong Palengke na pinamatnugutan nina Lumbera, Guillermo at Alamon. Basahin ang buong libro, ang lahat ng sanaysay. –> MULA TORE PATUNGONG PALENGKE

Maraming salamat! 🙂

 

 

Pan Pil 269: Takdang Babasahin at Gawain para sa Hunyo 27, 2013

Hi Pan Pil 269!

1. Para sa ating unang babasahin para sa ating klase, minarapat kong magbalik tayo sa isang batayang konsepto at praktis na pumaimbabaw sa ating bansa. Basahin natin ang “Reduccion sa Bohol” ni Amelia Ferrer. Bagama’t Bohol ang tinatalakay rito ay magiging lunsaran natin ito sa pagtalakay ng konsepto ng “reduccion” at kung paano ito nanaig o di kaya’y di nanaig sa ating mamamayan at bayan. Tatalakayin natin ito sa Hunyo 27, 2013. MAGHANDA RIN PARA SA ISANG MAIKSING PAGSUSULIT. Narito ang link ng nasabing sanaysay, idownload at iprint nyo na lamang o isave sa inyong mga laptop:

REDUCCION SA BOHOL ni Amelia Ferrer

2. Para sa unang gawain, saliksikin ang depinisyon ng “PANITIKAN” at “ANAKPAWIS.” Ang iba’y sa libro magsasaliksik habang ang iba’y magsasagawa ng maikling panayam. Narito ang hatian:

ALFONSO – Elementary or High School Teacher

ARBARNE – Tindera sa palengke o sari-sari store

BANTOY – tricycle o pedicab driver

COMENDADOR – taxi driver

DEL ROSARIO – construction worker

GARCIA – saleslady o cashier

GAVANZO – OFW

ODAL – principal

UNTALASCO – high school textbook

VILLANUEVA – elementary textbook

Isulat ang mga depinisyon at transcript ng panayam, at gumawa ng tatlo hanggang limang talatang inisyal na obserbasyon at pagsusuri batay sa mga nakuhang sagot. Ilalagay sa short bond paper, single spaced, times new roman 12 size font, one inch margin all sides.

Salamat! 🙂