Pan Pil 190 and Pan Pil 269: Topic Assignments for Report/Facilitation

Narito ang reading or topic assignments ninyo para sa group report or facilitation. Magkakaroon ng tatlong facilitation o group report kada araw para sa dalawang natitirang araw ng klase. Sa pagtalakay o pag-uulat sa takdang mga babasahin, isaalang-alang ang sumusunod:

1. Ipakita at suriin ang ugnayan ng panitikan at lipunan.

2. Magbigay ng mga halimbawa mula sa kasalukuyan o kontemporaryong produksyong pampanitikan (sa loob man o sa labas ng akademiya)

 

GROUP 1 (Mendoza, Ordonez, Tapel, Umil) – September 26, 2013

Politics of Politcal Representation – Daniel Pilario

Ulos Hunyo 2006 Issue –> http://philippinerevolution.net/publications/ulos/archives/2006/original/200606pi.pdf?1344947952

 

GROUP 2 (Garcia, Narciso, Anoos, Sarmiento, Cadorniga) – September 26, 2013

“The Soil in which We Root” ni Bienvenido Lumbera –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/thesoilinwhichweroot.htm

“Philippine Theater in Confinement” ni Bienvenido Lumbera –> http://kritikakultura.ateneo.net/images/pdf/kk14/confinement.pdf

 

GROUP 3 (Tarca, Encinas, Pagador, Ramos, Cabrito) – September 26, 2013

“Ethnicity and Nationhood in the Fiction of Angel Magahum” ni Rosario Cruz Lucero –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/ethnicityandnationhood.htm

 

GROUP 4 (Pimentel, Floquencio, Mariano, Fabonan, Olivar) – October 3, 2013

The Life of Miguel Ayatumo ni Resil Mojares

 

GROUP 5 (Arbarne, Alfonso, Del Rosario, Bantoy, Comendador) – October 3, 2013

Butbut Riddles ni Norma Lua

 

Advertisements

Pan Pil 190: Hinilawod, Sugidanon at Foucault

Hi Pan Pil 190! Nawa’y nasa maayos kayong lagay sa gitna ng mabagyong panahon. Kung ayos ang panahon sa Huwebes, Agosto 22, 2013, ay tuloy ang klase natin. Narito ang mga babasahin para sa naturang araw. I-click lamang ang link o pamagat para madownload at mabasa ang mga ito:

1. Hinilawod Tarangban I pages 1 to 88

2. The Sugidanon of Central Panay – Alicia P. Magos

3. Mga bahaging “Docile Bodies” (pages 135 to 169) at “The Means of Correct Training” (pages 170 to 194) sa libron Discipline and Punish ni Michel Foucault –> http://118.97.161.124/perpus-fkip/Perpustakaan/Filsafat/Postmodernisme/Foucault%20Study/Foucault-%20Discipline%20&%20Punish.pdf

GUIDE SA PAGSUSURI:

1. Basahin ang tatlong nakatakdang babasahin sa itaas.

2. Suriin ang Hinilawod batay sa sumusunod:

a. Konsepto ng pag-ibig at sexualidad sa pamamagitan ng The Art of Courtly Love.

b. Sosyo-historikal na konteksto sa pamamagitan ng sanaysay nina Jocano at Magos

c. Konsepto ng pagdidisiplina at parusa gamit ang dalawang bahagi ng libro ni Foucault

 

Enjoy sa pagbabasa at pagsusuri! 🙂 Stay safe at God bless! 🙂

 

Pan Pil 190: Babasahin para sa Agosto 15, 2013

Hello Pan Pil 190! 🙂 May klase tayo, yes, sa Huwebes, Agosto 15, 2013.

Basahin ang sumusunod:

1. Pinaglahuan ni Faustino Aguilar (naunsyaming pagtalakay dahil kalakhan ng klase ay hindi nagbasa)

2. The Art of Courtly Love ni Andreas Cappelanus. Narito ang link ng buong libro, i-click at i-download ang PDF version –> The Art of Courtly Love – Andreas Cappelanus

Suriin batay sa sumusunod:

1. Elements of the novel

2. Politics / theme

3. Relations of power (class, race / ethnicity, gender, religion, etc)

4. Historicize and contextualize

5. Gamitin ang Art of Courtly Love sa pagsusuri hinggil sa nosyon ng pagmamahal sa nobelang Pinaglahuan.

Maraming salamat! 🙂

Pan Pil 190: First Long Exam – July 11, 2013

Pan Pil 190 students, narito na ang inyong unang mahabang pagsusulit.

Sagutan ang sumusunod na tanong sa loob lamang ng walo hanggang labinlimang (8-15) pangungusap, walang labis, walang kulang. Sa pagsagot sa mga tanong, gawing gabay ang mga nakatakdang babasahin.

1. Paano ba dapat ituro ang panitikan? Magbigay ng sampung punto mula sa sanaysay na “On Teaching Literature” ni Nonilon V. Queano. (20 points)

2. Ipaliwanag kung bakit KOLONYAL ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

3. Ipaliwanag kung bakit KOMERYSALISADO ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

4. Ipaliwanag kung bakit PASISTA ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

5. Ano ang NEOLIBERALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

6. Ano ang NEOKOLONYALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

Pan Pil 190: Unang Babasahin at Gawain

1. Magandang araw, Pan Pil 190!

2. Narito ang babasahin natin para sa Hunyo 27, 2013. Paki-click ang link sa ibaba at idownload ang nasabing sanaysay na “Reduccion sa Bohol” ni Amelia Ferrer. Narito ang link:

REDUCCION SA BOHOL ni Amelia Ferrer

3. Maghanda para sa isang maiksing pagsusulit tungkol sa sanaysay ni Amelia Ferrer sa Hunyo 27.

4. Para sa inisyal na pagtalakay natin ng mga terminong “PANITIKAN” at “LIPUNAN”, hahatiin ko kayo batay sa sektor o larangan na kakapanayamin o sasaliksikan ninyo. PERO INDIBIDWAL ang paggawa ng takdang araling ito at INDIBIDWAL rin ang pagsusumite. Isusumite at tatalakayin ito sa Hunyo 27 rin. Huwag kalimutan ang proper citation at documentation. Narito ang hatian:

A. ANOOS, CADORNIGA, ENCINAS: Hahanapin ang depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan” sa ELEMENTARY TEXTBOOKS:

B. FABONAN, FLOQUENCIO, MARIANO: Kakapanayim ang mga guro ng Filipino o English sa Public Elementary School para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

C. MENDOZA, MERCED, NARCISO: Hahanapin ang depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan” sa HIGH SCHOOL TEXTBOOKS.

D. OLIVAR, ORDONEZ, PAGADOR: Kakapanayim ang mga guro ng Filipino o English sa Public High School para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

E. PIMENTEL, RAMOS, SARMIENTO: Kakapanayamin ang mga MANININDA SA PUBLIC MARKET para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

F. TAPEL, TARCA, UMIL: Kakapanayamin ang mga SALESLADY SA MALL o CASHIER o CREW SA FASTFOOD CHAINS para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

Isulat ang mga depinisyon at transcript ng panayam, at gumawa ng tatlo hanggang limang talatang inisyal na obserbasyon at pagsusuri batay sa mga nakuhang sagot. Ilalagay sa short bond paper, single spaced, times new roman 12 size font, one inch margin all sides.

Takits! 🙂