PAN PIL 103: SUSURIING MGA ARTIKULO PARA SA MAIKLING PAPEL SA PEBRERO 4, 2014

Narito ang mga artikulo / babasahin para sa inyong takdang araling maikling papel hinggil sa panitikang makabayan at para sa talakayan sa Pebrero 4, 2014. I-click lamang ang sumusunod na link matapos ang pamagat ng artikulo:

1. “Edukasyong Panitikan ng mga Pilipino” ni Bienvenido Lumbera –> http://avhrc-kultura.blogspot.com/2007/02/edukasyong-panitikan-ng-mga-pilipino.html

2. “Isang Pambansa, Siyentipiko at Pangmasang Kultura” ni Jose Maria Sison –> http://avhrc-kultura.blogspot.com/search/label/Scientific%20Mass%20Oriented%20Culture

3. “Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura” ni Jose Maria Sison –> http://aklatangbayan.files.wordpress.com/2013/02/mensahe-sa-paksa-hinggil-sa-mga-tungkulin-ng-mga-kadre-sa-larangan-ng-kultura.pdf

Advertisements

PAN PIL 103: UNANG SET NG BABASAHIN / READINGS

Hi Pan Pil 103! 🙂

Narito ang unang set ng readings / babasahin natin para sa klase ng Panitikan ng mga Rehiyon. I-click lamang ang pamagat (kulay orange) ng bawat sanaysay para mapuntahan ang link at/o ma-download ang PDF version nito.

PARA SA MARTES, JANUARY 28, 2013:
1. Ang Pambansa at ang Pampanitikan sa Pambansang Panitikan ni Bienvenido Lumbera

2. Panitikang Panrehiyon, Panitikang Pambansa: Magkabukod at Magkarugtong ni Bienvenido Lumbera

NATALAKAY NA NOONG ENERO 14 AT ENERO 21, 2013:
1. Harnessing Regional Literature for National Literature ni Bienvenido Lumbera

2. Paggunita sa Tanaga ni Virgilio Almario