Pan Pil 101: Schedule of Reports / Facilitation and Assigned Topics / Readings

TALA: Kung wala ang pangalan ninyo sa listahan sa ibaba, ang ibig sabihin nito’y maaaring tapos na kayong mag-ulat, o kaya naman ay hindi kayo nagreply sa text ko kahapon. Kung gayon man, magtext na kayo sa akin.

GAWAIN: Narito ang assigned topics o readings at ang schedule ng report / facilitation. Lima hanggang anim na topics ang tatalakayin kada meeting. Dalawang meeting na lang ang natitira sa atin. Bawat topic / ulat / facilitation ay mayroon lamang maximum ng 30 minuto. Ilatag ang key points at ipaliwanag.

SEPTEMBER 24

1. Regine Descutido – Marxism

2. Jose Conti – Postcolonialism

3. Geri Cerillo – Postmodernism

4. Yasmin Tamayo at Tine Avila – Psychoanalysis

5. Jane Dasal and Ronalyn Patente – Media Theory

6. Martha Ruth del Castillo – Pedagogy of the Oppressed ni Paulo Freire (Chapters 2 and 3; emphasis on “banking concept”, dialogics, at education as freedom)

OCTOBER 1

1. Nina de Quiros and Fragile Clyde Ybanez – Uses of the Erotic ni Audre Lorde

2. Leira Micah Roman, Paula Cruz at Reny Bayani – Visual Pleasure and Narrative Cinema –> http://terpconnect.umd.edu/~mquillig/20050131mulvey.pdf

3. Lyka Perez at Frauline Jayo – Men / Male Studies

4. Jai Marie Jose and Raiza Catabona – Theory of Political Propaganda ni Harold Lasswell

5. Jamaica Gacoscosim and Claire Laison – “Where Do Correct Ideas Come From?” ni Mao Tsetung –> http://apnakal.wordpress.com/2012/06/04/where-do-correct-ideas-come-from-2/

Advertisements

Pan Pil 101: Mga Babasahin / Readings para sa Hulyo 9, 2013

Hello Pan Pil 101. Narito na ang inyong mga takdang babasahin o readings para sa klase natin sa Hulyo 9, 2013. Maghanda sa mahabang exam. Bukod sa ibinigay ko sa inyo na ipinaxerox ninyo, narito ang kailangan pa ninyong mga basahin mula sa dalawang aklat. I-click ang link (orange colored text)

1. Keywords ni Raymond Williams –> keywords raymond williams

Basahin mula rito sa Keywords, bukod sa ibinigay ko na sa klase last meeting, ang sumusunod na salita:

Aesthetic

Art

Bourgeois

Capitalism

Class

Collective

Commercialism

Communication

Country

Criticism

Culture

Democracy

Dialectic

Educated

Empirical

Family

Fiction

Folk

Formalist

Hegemony

History

Humanity

Idealism

Ideology

Imperialism

Individual

Intellectual

Jargon

Labour

Literature

Materialism

Media

Modern

Myth

Nationalist

Organic

Originality

Peasant

Popular

Pragmatic

Progressive

Radical

Reactionary

Realism

Reform

Revolution

Science

Society

Standard

Status

Subjective

Taste

Technology

Theory

Tradition

Unconscious

Underprivileged

Unemployment

Utilitarian

Violence

Wealth

Work

2. Mula naman sa Literary Theory ni Terry Eagleton, basahin ang bahaging “What is Literature?” Narito ang link –> Terry Eagleton – Literary Theory An Introduction