Pan Pil 101: Schedule of Reports / Facilitation and Assigned Topics / Readings

TALA: Kung wala ang pangalan ninyo sa listahan sa ibaba, ang ibig sabihin nito’y maaaring tapos na kayong mag-ulat, o kaya naman ay hindi kayo nagreply sa text ko kahapon. Kung gayon man, magtext na kayo sa akin.

GAWAIN: Narito ang assigned topics o readings at ang schedule ng report / facilitation. Lima hanggang anim na topics ang tatalakayin kada meeting. Dalawang meeting na lang ang natitira sa atin. Bawat topic / ulat / facilitation ay mayroon lamang maximum ng 30 minuto. Ilatag ang key points at ipaliwanag.

SEPTEMBER 24

1. Regine Descutido – Marxism

2. Jose Conti – Postcolonialism

3. Geri Cerillo – Postmodernism

4. Yasmin Tamayo at Tine Avila – Psychoanalysis

5. Jane Dasal and Ronalyn Patente – Media Theory

6. Martha Ruth del Castillo – Pedagogy of the Oppressed ni Paulo Freire (Chapters 2 and 3; emphasis on “banking concept”, dialogics, at education as freedom)

OCTOBER 1

1. Nina de Quiros and Fragile Clyde Ybanez – Uses of the Erotic ni Audre Lorde

2. Leira Micah Roman, Paula Cruz at Reny Bayani – Visual Pleasure and Narrative Cinema –> http://terpconnect.umd.edu/~mquillig/20050131mulvey.pdf

3. Lyka Perez at Frauline Jayo – Men / Male Studies

4. Jai Marie Jose and Raiza Catabona – Theory of Political Propaganda ni Harold Lasswell

5. Jamaica Gacoscosim and Claire Laison – “Where Do Correct Ideas Come From?” ni Mao Tsetung –> http://apnakal.wordpress.com/2012/06/04/where-do-correct-ideas-come-from-2/

Advertisements

Pan Pil 190 and Pan Pil 269: Topic Assignments for Report/Facilitation

Narito ang reading or topic assignments ninyo para sa group report or facilitation. Magkakaroon ng tatlong facilitation o group report kada araw para sa dalawang natitirang araw ng klase. Sa pagtalakay o pag-uulat sa takdang mga babasahin, isaalang-alang ang sumusunod:

1. Ipakita at suriin ang ugnayan ng panitikan at lipunan.

2. Magbigay ng mga halimbawa mula sa kasalukuyan o kontemporaryong produksyong pampanitikan (sa loob man o sa labas ng akademiya)

 

GROUP 1 (Mendoza, Ordonez, Tapel, Umil) – September 26, 2013

Politics of Politcal Representation – Daniel Pilario

Ulos Hunyo 2006 Issue –> http://philippinerevolution.net/publications/ulos/archives/2006/original/200606pi.pdf?1344947952

 

GROUP 2 (Garcia, Narciso, Anoos, Sarmiento, Cadorniga) – September 26, 2013

“The Soil in which We Root” ni Bienvenido Lumbera –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/thesoilinwhichweroot.htm

“Philippine Theater in Confinement” ni Bienvenido Lumbera –> http://kritikakultura.ateneo.net/images/pdf/kk14/confinement.pdf

 

GROUP 3 (Tarca, Encinas, Pagador, Ramos, Cabrito) – September 26, 2013

“Ethnicity and Nationhood in the Fiction of Angel Magahum” ni Rosario Cruz Lucero –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/ethnicityandnationhood.htm

 

GROUP 4 (Pimentel, Floquencio, Mariano, Fabonan, Olivar) – October 3, 2013

The Life of Miguel Ayatumo ni Resil Mojares

 

GROUP 5 (Arbarne, Alfonso, Del Rosario, Bantoy, Comendador) – October 3, 2013

Butbut Riddles ni Norma Lua

 

Pan Pil 269: Takdang Babasahin at Gawain para sa Hunyo 27, 2013

Hi Pan Pil 269!

1. Para sa ating unang babasahin para sa ating klase, minarapat kong magbalik tayo sa isang batayang konsepto at praktis na pumaimbabaw sa ating bansa. Basahin natin ang “Reduccion sa Bohol” ni Amelia Ferrer. Bagama’t Bohol ang tinatalakay rito ay magiging lunsaran natin ito sa pagtalakay ng konsepto ng “reduccion” at kung paano ito nanaig o di kaya’y di nanaig sa ating mamamayan at bayan. Tatalakayin natin ito sa Hunyo 27, 2013. MAGHANDA RIN PARA SA ISANG MAIKSING PAGSUSULIT. Narito ang link ng nasabing sanaysay, idownload at iprint nyo na lamang o isave sa inyong mga laptop:

REDUCCION SA BOHOL ni Amelia Ferrer

2. Para sa unang gawain, saliksikin ang depinisyon ng “PANITIKAN” at “ANAKPAWIS.” Ang iba’y sa libro magsasaliksik habang ang iba’y magsasagawa ng maikling panayam. Narito ang hatian:

ALFONSO – Elementary or High School Teacher

ARBARNE – Tindera sa palengke o sari-sari store

BANTOY – tricycle o pedicab driver

COMENDADOR – taxi driver

DEL ROSARIO – construction worker

GARCIA – saleslady o cashier

GAVANZO – OFW

ODAL – principal

UNTALASCO – high school textbook

VILLANUEVA – elementary textbook

Isulat ang mga depinisyon at transcript ng panayam, at gumawa ng tatlo hanggang limang talatang inisyal na obserbasyon at pagsusuri batay sa mga nakuhang sagot. Ilalagay sa short bond paper, single spaced, times new roman 12 size font, one inch margin all sides.

Salamat! 🙂

Pan Pil 190: Unang Babasahin at Gawain

1. Magandang araw, Pan Pil 190!

2. Narito ang babasahin natin para sa Hunyo 27, 2013. Paki-click ang link sa ibaba at idownload ang nasabing sanaysay na “Reduccion sa Bohol” ni Amelia Ferrer. Narito ang link:

REDUCCION SA BOHOL ni Amelia Ferrer

3. Maghanda para sa isang maiksing pagsusulit tungkol sa sanaysay ni Amelia Ferrer sa Hunyo 27.

4. Para sa inisyal na pagtalakay natin ng mga terminong “PANITIKAN” at “LIPUNAN”, hahatiin ko kayo batay sa sektor o larangan na kakapanayamin o sasaliksikan ninyo. PERO INDIBIDWAL ang paggawa ng takdang araling ito at INDIBIDWAL rin ang pagsusumite. Isusumite at tatalakayin ito sa Hunyo 27 rin. Huwag kalimutan ang proper citation at documentation. Narito ang hatian:

A. ANOOS, CADORNIGA, ENCINAS: Hahanapin ang depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan” sa ELEMENTARY TEXTBOOKS:

B. FABONAN, FLOQUENCIO, MARIANO: Kakapanayim ang mga guro ng Filipino o English sa Public Elementary School para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

C. MENDOZA, MERCED, NARCISO: Hahanapin ang depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan” sa HIGH SCHOOL TEXTBOOKS.

D. OLIVAR, ORDONEZ, PAGADOR: Kakapanayim ang mga guro ng Filipino o English sa Public High School para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

E. PIMENTEL, RAMOS, SARMIENTO: Kakapanayamin ang mga MANININDA SA PUBLIC MARKET para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

F. TAPEL, TARCA, UMIL: Kakapanayamin ang mga SALESLADY SA MALL o CASHIER o CREW SA FASTFOOD CHAINS para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

Isulat ang mga depinisyon at transcript ng panayam, at gumawa ng tatlo hanggang limang talatang inisyal na obserbasyon at pagsusuri batay sa mga nakuhang sagot. Ilalagay sa short bond paper, single spaced, times new roman 12 size font, one inch margin all sides.

Takits! 🙂