PI 100 FINAL EXAM – 2nd Sem 2017-2018

32369727_10156100919570667_1138735751614169088_n

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o halo).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang May 19, 2018, Sabado, 11:30pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.

D. I-email ang mga sagot bilang EMAIL TEXT, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang EMAIL TEXT at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PI 100 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PI 100 FINAL EXAM.

F. Salamat and God bless!:)

 

MGA TANONG:

1. Ano ang pagkakaiba ng kasaysayan at historiograpiya? Batay sa mga talakayan sa klase, paano natin itutuwid (itatama, correct, rectify) ang Philippine history and historiography? (5 points)

2. Sa sanaysay na “Veneration Without Understanding“, bakit sinabi ni Renato Constantino na “Limited Filipino” si Jose Rizal. Ipaliwanag. (5 points)

3. Limitadong Pilipino ka rin ba tulad ni Rizal? Paano mo nasabi ito? Maging honest at ipaliwanag. (10 points)

4. Natalakay nina Renato Constantino at Resil Mojares, sa iba’t ibang lebel, ang konsepto o penomenon ng “hero worship” at ng “Filipino identity” sa ilalim ng kolonyalismong Kastila at Amerikano. Gamit ang natutunan sa mga sanaysay nina Constantino at Mojares, panoorin at suriin ang kanta o rap na “Filipino National Heroes Rap” ni Mikey Bustos na nasa ibaba.

A. Paano nirerepresenta sa video rap bilang mga bayani sina Jose Rizal at Andres Bonifacio? Pinagtutunggali ba sila? Ipaliwanag. (5 points)

B. Ipaliwanag at suriin ang representasyon kay Marcela Agoncillo bilang babaeng bayani. (5 points)

C. Mula sa anong uring panlipunan (social class) nagmumula si Mikey Bustos? Ano ang epekto nito sa kanyang konseptwalisasyon ng mga bayani? Ipaliwanag. (5 points)

5. SA MGA KABABAIHANG IMELDA AT IMEE (15 points). Sumulat si Jose Rizal sa mga kababayang dalaga ng Malolos. Ikaw naman ang susulat ngayon ng isang liham, ngunit para sa dalawang babae, ang mag-inang Marcos na sina Imelda Marcos at Imee Marcos. Sa pagsusulat mo ng liham, basahin / panoorin ang sumusunod: (A) ang artikulong “Re-Imeldipikasyon ng Iskolarsyip sa Makiling” ni Kim Jenesys Bernabe –> http://squeeze.ph/re-imeldipikasyon-ng-iskolarsyip-sa-makiling/ at (B) “Words Commonly Mispronounced in Ilocano French” ni Imee Marcos:

6. HOLIDAY BUST. Binanggit ni Andres Bonifacio at ng Katipunan ang mga halimaw (jalimao) noong panahon ng kolonyal na pananakop ng mga Kastila, ayon sa artikulo ni Ramon Guilllermo. Kaugnay nito, panoorin ang dokumentaryong “Holiday Bust” ng PinoyMedia Center, Inc. at sagutin ang sumusunod:

A. Ipaliwanag kung anong “jalimao” o “gahum / hegemony” ang kinakaharap ng mga manggagawa ng NXP na naipakita sa dokumentaryo. (5 points)

B. Batay sa ipinakita sa dokumentaryo, ano-ano ang mga isyung kinakaharap at binabaka ng mga manggagawa? (10 points)

C. Paano nagsisilbing kontra-gahum (counter-hegemony) ang dokumentaryong ito? Sagutin nang isinasaalang-alang ang nosyon ng reification ng mga produkto at co-optation ng paggawa. (10 points)

7. Sa kasaysayan, may ugnayan si Jose Rizal sa Hong Kong. Basahin ito sa artikulong “Yes, Dr. Jose Rizal was a Real Opthalmologist” (http://paojournal.com/vol36no2/vol36no2/article-list.php?id=7). Bilang ilustradong intelektwal at patriyotiko, maraming naging pangarap at hakbang para sa Pilipinas si Jose Rizal. Habang isinasaalang-alang ito, panoorin at malayang suriin ang isang video ni Prop. Joni Gutierrez, ang “Study Two: Young Filipino-Hongkongers.” Malayang suriin at magkomento hinggil sa kaniyang video at sipatin ang konsepto ng mga Filipino-Hongkonger tungkol sa pagiging Filipino at sa bansang Pilipinas. (15 points)

I-click ang link na ito para mapanood ang video: “Study Two: Young Filipino Hongkongers.”

8. Pakinggan at basahin ang lyrics ng tulang “Sandata sa Pagpaslang” ni Joi Barrios-Leblanc. Ipaliwanag kung anong isyung panlipunan ang pinapaksa ng tula at kung anong solusyon ang inihahapag nito. (10 points)


 

32461448_10156101403025667_3590204042225123328_n

All the best, padayon and God bless, PI 100 2nd Sem 2017-2018! 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s