Pan Pil 101: Batayang mga Sanggunian at Babasahin para sa Teoryang Pampanitikan / Literary Theory

Narito na ang apat na libro, bukod sa aklat nina Raymond Williams at Terry Eagleton, na babasahain natin nang halos buo at pagkukunan ng maraming bahagi ng mga talakayan at gawain sa klase. I-click lamang ang ORANGE na mga pamagat ng libro upang madownload ang mga PDF version ng naturang mga libro. Salamat! 🙂

A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory by Raman Selden et al

LITERARY THEORY: A Very Short Introduction by Jonathan Culler

Beginning Theory by Peter Barry

Introduction to Literature, Criticism and Theory by Andrew Bennett and Nicholas Royle