Pan Pil 101: Schedule of Reports / Facilitation and Assigned Topics / Readings

TALA: Kung wala ang pangalan ninyo sa listahan sa ibaba, ang ibig sabihin nito’y maaaring tapos na kayong mag-ulat, o kaya naman ay hindi kayo nagreply sa text ko kahapon. Kung gayon man, magtext na kayo sa akin.

GAWAIN: Narito ang assigned topics o readings at ang schedule ng report / facilitation. Lima hanggang anim na topics ang tatalakayin kada meeting. Dalawang meeting na lang ang natitira sa atin. Bawat topic / ulat / facilitation ay mayroon lamang maximum ng 30 minuto. Ilatag ang key points at ipaliwanag.

SEPTEMBER 24

1. Regine Descutido – Marxism

2. Jose Conti – Postcolonialism

3. Geri Cerillo – Postmodernism

4. Yasmin Tamayo at Tine Avila – Psychoanalysis

5. Jane Dasal and Ronalyn Patente – Media Theory

6. Martha Ruth del Castillo – Pedagogy of the Oppressed ni Paulo Freire (Chapters 2 and 3; emphasis on “banking concept”, dialogics, at education as freedom)

OCTOBER 1

1. Nina de Quiros and Fragile Clyde Ybanez – Uses of the Erotic ni Audre Lorde

2. Leira Micah Roman, Paula Cruz at Reny Bayani – Visual Pleasure and Narrative Cinema –> http://terpconnect.umd.edu/~mquillig/20050131mulvey.pdf

3. Lyka Perez at Frauline Jayo – Men / Male Studies

4. Jai Marie Jose and Raiza Catabona – Theory of Political Propaganda ni Harold Lasswell

5. Jamaica Gacoscosim and Claire Laison – “Where Do Correct Ideas Come From?” ni Mao Tsetung –> http://apnakal.wordpress.com/2012/06/04/where-do-correct-ideas-come-from-2/

Advertisements

Pan Pil 190 and Pan Pil 269: Topic Assignments for Report/Facilitation

Narito ang reading or topic assignments ninyo para sa group report or facilitation. Magkakaroon ng tatlong facilitation o group report kada araw para sa dalawang natitirang araw ng klase. Sa pagtalakay o pag-uulat sa takdang mga babasahin, isaalang-alang ang sumusunod:

1. Ipakita at suriin ang ugnayan ng panitikan at lipunan.

2. Magbigay ng mga halimbawa mula sa kasalukuyan o kontemporaryong produksyong pampanitikan (sa loob man o sa labas ng akademiya)

 

GROUP 1 (Mendoza, Ordonez, Tapel, Umil) – September 26, 2013

Politics of Politcal Representation – Daniel Pilario

Ulos Hunyo 2006 Issue –> http://philippinerevolution.net/publications/ulos/archives/2006/original/200606pi.pdf?1344947952

 

GROUP 2 (Garcia, Narciso, Anoos, Sarmiento, Cadorniga) – September 26, 2013

“The Soil in which We Root” ni Bienvenido Lumbera –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/thesoilinwhichweroot.htm

“Philippine Theater in Confinement” ni Bienvenido Lumbera –> http://kritikakultura.ateneo.net/images/pdf/kk14/confinement.pdf

 

GROUP 3 (Tarca, Encinas, Pagador, Ramos, Cabrito) – September 26, 2013

“Ethnicity and Nationhood in the Fiction of Angel Magahum” ni Rosario Cruz Lucero –> http://panitikan.hostingsiteforfree.com/criticism/ethnicityandnationhood.htm

 

GROUP 4 (Pimentel, Floquencio, Mariano, Fabonan, Olivar) – October 3, 2013

The Life of Miguel Ayatumo ni Resil Mojares

 

GROUP 5 (Arbarne, Alfonso, Del Rosario, Bantoy, Comendador) – October 3, 2013

Butbut Riddles ni Norma Lua