Pan Pil 269: Sugidanon, Humadapnon at Kapangyarihan

Hi Pan Pil 269! Nawa’y nasa maayos kayong lagay sa gitna ng mabagyong panahon. Kung ayos ang panahon sa Huwebes, Agosto 22, 2013, ay tuloy ang klase natin. Narito ang mga babasahin para sa naturang araw. I-click lamang ang link o pamagat para madownload at mabasa ang mga ito:

1. Hinilawod Tarangban I pages 1 to 88

2. The Sugidanon of Central Panay – Alicia P. Magos

3. Mga bahaging “Docile Bodies” (pages 135 to 169) at “The Means of Correct Training” (pages 170 to 194) sa libron Discipline and Punish ni Michel Foucault –> http://118.97.161.124/perpus-fkip/Perpustakaan/Filsafat/Postmodernisme/Foucault%20Study/Foucault-%20Discipline%20&%20Punish.pdf

GUIDE SA PAGSUSURI:

1. Basahin ang tatlong nakatakdang babasahin sa itaas.

2. Suriin ang Hinilawod batay sa sumusunod:

a. Konsepto ng pag-ibig at sexualidad sa pamamagitan ng The Art of Courtly Love.

b. Sosyo-historikal na konteksto sa pamamagitan ng sanaysay nina Jocano at Magos

c. Konsepto ng pagdidisiplina at parusa gamit ang dalawang bahagi ng libro ni Foucault

Enjoy sa pagbabasa at pagsusuri! 🙂 Stay safe at God bless! 🙂

Advertisements

Pan Pil 190: Hinilawod, Sugidanon at Foucault

Hi Pan Pil 190! Nawa’y nasa maayos kayong lagay sa gitna ng mabagyong panahon. Kung ayos ang panahon sa Huwebes, Agosto 22, 2013, ay tuloy ang klase natin. Narito ang mga babasahin para sa naturang araw. I-click lamang ang link o pamagat para madownload at mabasa ang mga ito:

1. Hinilawod Tarangban I pages 1 to 88

2. The Sugidanon of Central Panay – Alicia P. Magos

3. Mga bahaging “Docile Bodies” (pages 135 to 169) at “The Means of Correct Training” (pages 170 to 194) sa libron Discipline and Punish ni Michel Foucault –> http://118.97.161.124/perpus-fkip/Perpustakaan/Filsafat/Postmodernisme/Foucault%20Study/Foucault-%20Discipline%20&%20Punish.pdf

GUIDE SA PAGSUSURI:

1. Basahin ang tatlong nakatakdang babasahin sa itaas.

2. Suriin ang Hinilawod batay sa sumusunod:

a. Konsepto ng pag-ibig at sexualidad sa pamamagitan ng The Art of Courtly Love.

b. Sosyo-historikal na konteksto sa pamamagitan ng sanaysay nina Jocano at Magos

c. Konsepto ng pagdidisiplina at parusa gamit ang dalawang bahagi ng libro ni Foucault

 

Enjoy sa pagbabasa at pagsusuri! 🙂 Stay safe at God bless! 🙂

 

Pan Pil 269: Readings for August 15, 2013

Hello Pan Pil 269! 🙂 May klase tayo sa Huwebes, Agosto 15, 2013.

Basahin ang sumusunod:

1. Pinaglahuan ni Faustino Aguilar (naunsyaming pagtalakay dahil kalakhan ng klase ay hindi nagbasa)

2. The Art of Courtly Love ni Andreas Cappelanus. Narito ang link ng buong libro, i-click at i-download ang PDF version –> The Art of Courtly Love – Andreas Cappelanus

Suriin batay sa sumusunod:

1. Elements of the novel

2. Politics / theme

3. Relations of power (class, race / ethnicity, gender, religion, etc)

4. Historicize and contextualize

5. Gamitin ang Art of Courtly Love sa pagsusuri hinggil sa nosyon ng pagmamahal sa nobelang Pinaglahuan.

Maraming salamat! 🙂

Pan Pil 190: Babasahin para sa Agosto 15, 2013

Hello Pan Pil 190! 🙂 May klase tayo, yes, sa Huwebes, Agosto 15, 2013.

Basahin ang sumusunod:

1. Pinaglahuan ni Faustino Aguilar (naunsyaming pagtalakay dahil kalakhan ng klase ay hindi nagbasa)

2. The Art of Courtly Love ni Andreas Cappelanus. Narito ang link ng buong libro, i-click at i-download ang PDF version –> The Art of Courtly Love – Andreas Cappelanus

Suriin batay sa sumusunod:

1. Elements of the novel

2. Politics / theme

3. Relations of power (class, race / ethnicity, gender, religion, etc)

4. Historicize and contextualize

5. Gamitin ang Art of Courtly Love sa pagsusuri hinggil sa nosyon ng pagmamahal sa nobelang Pinaglahuan.

Maraming salamat! 🙂