Pan Pil 269: Takdang Babasahin at Gawain para sa Hunyo 27, 2013

Hi Pan Pil 269!

1. Para sa ating unang babasahin para sa ating klase, minarapat kong magbalik tayo sa isang batayang konsepto at praktis na pumaimbabaw sa ating bansa. Basahin natin ang “Reduccion sa Bohol” ni Amelia Ferrer. Bagama’t Bohol ang tinatalakay rito ay magiging lunsaran natin ito sa pagtalakay ng konsepto ng “reduccion” at kung paano ito nanaig o di kaya’y di nanaig sa ating mamamayan at bayan. Tatalakayin natin ito sa Hunyo 27, 2013. MAGHANDA RIN PARA SA ISANG MAIKSING PAGSUSULIT. Narito ang link ng nasabing sanaysay, idownload at iprint nyo na lamang o isave sa inyong mga laptop:

REDUCCION SA BOHOL ni Amelia Ferrer

2. Para sa unang gawain, saliksikin ang depinisyon ng “PANITIKAN” at “ANAKPAWIS.” Ang iba’y sa libro magsasaliksik habang ang iba’y magsasagawa ng maikling panayam. Narito ang hatian:

ALFONSO – Elementary or High School Teacher

ARBARNE – Tindera sa palengke o sari-sari store

BANTOY – tricycle o pedicab driver

COMENDADOR – taxi driver

DEL ROSARIO – construction worker

GARCIA – saleslady o cashier

GAVANZO – OFW

ODAL – principal

UNTALASCO – high school textbook

VILLANUEVA – elementary textbook

Isulat ang mga depinisyon at transcript ng panayam, at gumawa ng tatlo hanggang limang talatang inisyal na obserbasyon at pagsusuri batay sa mga nakuhang sagot. Ilalagay sa short bond paper, single spaced, times new roman 12 size font, one inch margin all sides.

Salamat! 🙂

Advertisements

Pan Pil 190: Unang Babasahin at Gawain

1. Magandang araw, Pan Pil 190!

2. Narito ang babasahin natin para sa Hunyo 27, 2013. Paki-click ang link sa ibaba at idownload ang nasabing sanaysay na “Reduccion sa Bohol” ni Amelia Ferrer. Narito ang link:

REDUCCION SA BOHOL ni Amelia Ferrer

3. Maghanda para sa isang maiksing pagsusulit tungkol sa sanaysay ni Amelia Ferrer sa Hunyo 27.

4. Para sa inisyal na pagtalakay natin ng mga terminong “PANITIKAN” at “LIPUNAN”, hahatiin ko kayo batay sa sektor o larangan na kakapanayamin o sasaliksikan ninyo. PERO INDIBIDWAL ang paggawa ng takdang araling ito at INDIBIDWAL rin ang pagsusumite. Isusumite at tatalakayin ito sa Hunyo 27 rin. Huwag kalimutan ang proper citation at documentation. Narito ang hatian:

A. ANOOS, CADORNIGA, ENCINAS: Hahanapin ang depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan” sa ELEMENTARY TEXTBOOKS:

B. FABONAN, FLOQUENCIO, MARIANO: Kakapanayim ang mga guro ng Filipino o English sa Public Elementary School para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

C. MENDOZA, MERCED, NARCISO: Hahanapin ang depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan” sa HIGH SCHOOL TEXTBOOKS.

D. OLIVAR, ORDONEZ, PAGADOR: Kakapanayim ang mga guro ng Filipino o English sa Public High School para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

E. PIMENTEL, RAMOS, SARMIENTO: Kakapanayamin ang mga MANININDA SA PUBLIC MARKET para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

F. TAPEL, TARCA, UMIL: Kakapanayamin ang mga SALESLADY SA MALL o CASHIER o CREW SA FASTFOOD CHAINS para sa depinisyon ng mga terminong “panitikan at lipunan”.

Isulat ang mga depinisyon at transcript ng panayam, at gumawa ng tatlo hanggang limang talatang inisyal na obserbasyon at pagsusuri batay sa mga nakuhang sagot. Ilalagay sa short bond paper, single spaced, times new roman 12 size font, one inch margin all sides.

Takits! 🙂