FIL 20 FINAL EXAM – 2nd Sem 2017-2018

32389245_10156101909950667_6954710130025824256_n

FIL 20 FINAL EXAM

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o halo).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang Mayo 19, 2018, Sabado, 10:30pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.

D. I-email ang mga sagot bilang email text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – FIL 20 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – FIL 20 FINAL EXAM.

F. Salamat and God bless! 🙂

 

MGA TANONG:

1. Alalahanin ang talakayan sa klase hinggil sa gahum at kontra-gahum habang pinapanood at pinakikinggan ang tulang “Sagot ng Puki” ni Joi Barrios-Leblanc. Sagutin ang sumusunod na tanong:

A. Tungkol saan ang tula? Ano ang sinasagot ng tula? Ano ang gahum na tinutuligsa ng tula? Ipaliwanag. Maituturing bang kontra-gahum ang tulang ito? Ipaliwanag ang iyong sagot. (10 points)

B. Isipin na si Nagmalitung Yawa ang nagsasalita sa tulang ito. Gumawa ng sariling tula na ang persona ay si Nagmalitung Yawa at kinakausap niya si Pangulong Rodrigo Duterte. (10 points)

 

2. Pakinggan at basahin ang lyrics ng kantang “Walang Natira” ni Gloc 9 featuring Sheng B. Sagutin ang sumusunod:

A. Ano ang ugnayan ng panitikan at lipunan? (5 points)

B. Sa kantang “Walang Natira,” anong isyu o penomenong panlipunan ang tinatalakay? May kinalaman ba ang labor export policy ng gobyerno sa isyu o penomenong tinatalakay sa kanta? Ipaliwanag. (10 points)

 

3. Basahin ang tulang “Ay, Butiki!” ni Elyrah Loyola Salanga. I-click ang link na ito: AY, BUTIKI! Sagutin ang sumusunod na mga tanong:

A. Sino o ano ang persona na nagsasalita sa nasabing tula? Ano sa totoong buhay ang maaaring sinisimbolo o nirerepresenta ng persona? Ipaliwanag. (10 points)

B. Iugnay sa isang isyung panlipunan sa panahong ito ang panawagan ng persona na magkaisa. Ipaliwanag ang iyong sagot. (5 points)

 

4. Pumunta sa link na ito: LIFEWORLD SERIES (2017) ni Prop. Joni Gutierrez. Pumili ng isa sa alinmang video / study mula sa Lifeworld Series (2017). Sumulat ng isang reaksyong papel hinggil sa napili mong study / video. (10 points)

 

5. Basahin ang kuwentong “My Father Goes to Court” ni Carlos Bulosan. I-click ang link na ito –> “My Father Goes to Court Carlos Bulosan copy“. Pagkabasa ay sagutin o punan ang sumusunod:

A. Suriin ang kuwentong ito batay sa mga uring panlipunan sa Pilipinas. (10 points)

B. Anong tradisyong pampanitikan ang pinagmumulan o pinagpapatuloy ng kuwentong ito ni Bulosan? Ipaliwanag. (5 points)

C. Sumulat ng dagli (very short story; 150 to 200 words) gamit ang dalawang pangunahing tauhan: si Thanos at si Maria Lourdes Sereno. (10 points)

 

6. Anu-anong bagong porma ng panitikan sa digital na mundo at elektronikong plataporma ang nalilikha sa kasalukuyan? (5 points)

 

7. Maituturing bang panitikan ang “meme”? Ipaliwanag ang iyong sagot. (10 points)

32605897_10156102046505667_3851045154232205312_n

All the best, padayon and God bless, Fil 20 2nd Sem 2017-2018! 🙂

Advertisements

PAN PIL 110 FINAL EXAM – 2nd Sem 2017-2018

 

32653037_10156101910220667_4111029677961773056_n

PAN PIL 110 FINAL EXAM

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o halo).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang Mayo 19, 2018, Sabado, 11:00pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.

D. I-email ang mga sagot bilang email text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PAN PIL 110 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PAN PIL 110 FINAL EXAM.

F. Salamat and God bless! 🙂

 

MGA TANONG:

1. Ano ang kritisismong pampanitikan o panunuring pampanitikan? (5 points)

 

2. Mahalaga pa ba ang panunuring pampanitikan sa kasalukuyang panahon na intensibo ang neoliberalismo sa edukasyon? Depensahan ang iyong sagot at magbigay ng halimbawa. (10 points)

 

3. Basahin ang sanaysay na “Literatura ng Uring Anakpawis” ni Rogelio Ordonez. Narito ang link –> Literatura ng Uring Anakpawis. Matapos basahin ang sanaysay, sagutin ang sumusunod:

A. Ano ang ibig sabihin ng terminong “anakpawis?” (5 points)

B. May panitikan ba talagang nalilikha ang mga anakpawis? Ipaliwanag. (5 points)

 

4. Suriin ang lyrics ng kantang “Mahirap Na” ng Ex Battallion. Matapos panoorin at unawain ang lyrics, sagutin ang sumusunod na mga tanong:

A. Maituturing ba itong panitikan ng uring anakpawis? Ipaliwanag. (5 points)

B. Suriin ito batay sa usapin ng uring panlipunan. (10 points)

C. Suriin ito batay sa usapin ng kasarian. (10 points)

 

5. Basahin ang artikulong “Ugat ng Balagtasan” ni Gerald Tapaya. Matapos basahin ang sanaysay ay sagutin ang sumusunod:

A. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi nababanggit na isang komunista ang brainchild ng Balagtasan? (5 points)

B. Mula sa mahihiwatigan sa artikulo, ipaliwanag ang ugnayan ng politika at panitikan. (5 points)

C. Gumawa ng sariling piyesa o tula tungkol sa paksang “tokhang.” Ngunit ang i-a-assume mo na persona ay si Rodrigo Roa Duterte. (15 points)

 

6. Basahin ang pahayag ni dating Pangulong Noynoy Aquino hinggil sa pagpapatalsik via quo warranto petition kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sagutin ang sumusunod:

32368871_10156101977770667_8471736142826307584_n

A. Anong tradisyong pampanitikan ang mababanaag o makikita sa pahayag ni Noynoy Aquino? (5 points)

B. Sumulat ng isang sariling dagli (200 to 500 words; Ingles man o Filipino o rehiyunal na wikang may kasamang salin sa Filipino / Ingles) tungkol sa pagpapatalsik kay Sereno. (10 points)

 

7. Pumili ng isang study video mula sa “Lifeworld Series (2017)” ni Prop. Joni Gutierrez. Malaya itong suriin nang may pagsaalang-alang sa ugnayan ng sining, bayan, at pagka-Filipino. (10 points)

Matatagpuan rito ang mga video: LIFEWORLD SERIES (2017).

32662583_10156102046895667_6417020708928356352_n

All the best, padayon and God bless, Pan Pil 110 2nd Sem 2017-2018! 🙂

PI 100 FINAL EXAM – 2nd Sem 2017-2018

32369727_10156100919570667_1138735751614169088_n

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o halo).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang May 19, 2018, Sabado, 11:30pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.

D. I-email ang mga sagot bilang EMAIL TEXT, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang EMAIL TEXT at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PI 100 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PI 100 FINAL EXAM.

F. Salamat and God bless!:)

 

MGA TANONG:

1. Ano ang pagkakaiba ng kasaysayan at historiograpiya? Batay sa mga talakayan sa klase, paano natin itutuwid (itatama, correct, rectify) ang Philippine history and historiography? (5 points)

2. Sa sanaysay na “Veneration Without Understanding“, bakit sinabi ni Renato Constantino na “Limited Filipino” si Jose Rizal. Ipaliwanag. (5 points)

3. Limitadong Pilipino ka rin ba tulad ni Rizal? Paano mo nasabi ito? Maging honest at ipaliwanag. (10 points)

4. Natalakay nina Renato Constantino at Resil Mojares, sa iba’t ibang lebel, ang konsepto o penomenon ng “hero worship” at ng “Filipino identity” sa ilalim ng kolonyalismong Kastila at Amerikano. Gamit ang natutunan sa mga sanaysay nina Constantino at Mojares, panoorin at suriin ang kanta o rap na “Filipino National Heroes Rap” ni Mikey Bustos na nasa ibaba.

A. Paano nirerepresenta sa video rap bilang mga bayani sina Jose Rizal at Andres Bonifacio? Pinagtutunggali ba sila? Ipaliwanag. (5 points)

B. Ipaliwanag at suriin ang representasyon kay Marcela Agoncillo bilang babaeng bayani. (5 points)

C. Mula sa anong uring panlipunan (social class) nagmumula si Mikey Bustos? Ano ang epekto nito sa kanyang konseptwalisasyon ng mga bayani? Ipaliwanag. (5 points)

5. SA MGA KABABAIHANG IMELDA AT IMEE (15 points). Sumulat si Jose Rizal sa mga kababayang dalaga ng Malolos. Ikaw naman ang susulat ngayon ng isang liham, ngunit para sa dalawang babae, ang mag-inang Marcos na sina Imelda Marcos at Imee Marcos. Sa pagsusulat mo ng liham, basahin / panoorin ang sumusunod: (A) ang artikulong “Re-Imeldipikasyon ng Iskolarsyip sa Makiling” ni Kim Jenesys Bernabe –> http://squeeze.ph/re-imeldipikasyon-ng-iskolarsyip-sa-makiling/ at (B) “Words Commonly Mispronounced in Ilocano French” ni Imee Marcos:

6. HOLIDAY BUST. Binanggit ni Andres Bonifacio at ng Katipunan ang mga halimaw (jalimao) noong panahon ng kolonyal na pananakop ng mga Kastila, ayon sa artikulo ni Ramon Guilllermo. Kaugnay nito, panoorin ang dokumentaryong “Holiday Bust” ng PinoyMedia Center, Inc. at sagutin ang sumusunod:

A. Ipaliwanag kung anong “jalimao” o “gahum / hegemony” ang kinakaharap ng mga manggagawa ng NXP na naipakita sa dokumentaryo. (5 points)

B. Batay sa ipinakita sa dokumentaryo, ano-ano ang mga isyung kinakaharap at binabaka ng mga manggagawa? (10 points)

C. Paano nagsisilbing kontra-gahum (counter-hegemony) ang dokumentaryong ito? Sagutin nang isinasaalang-alang ang nosyon ng reification ng mga produkto at co-optation ng paggawa. (10 points)

7. Sa kasaysayan, may ugnayan si Jose Rizal sa Hong Kong. Basahin ito sa artikulong “Yes, Dr. Jose Rizal was a Real Opthalmologist” (http://paojournal.com/vol36no2/vol36no2/article-list.php?id=7). Bilang ilustradong intelektwal at patriyotiko, maraming naging pangarap at hakbang para sa Pilipinas si Jose Rizal. Habang isinasaalang-alang ito, panoorin at malayang suriin ang isang video ni Prop. Joni Gutierrez, ang “Study Two: Young Filipino-Hongkongers.” Malayang suriin at magkomento hinggil sa kaniyang video at sipatin ang konsepto ng mga Filipino-Hongkonger tungkol sa pagiging Filipino at sa bansang Pilipinas. (15 points)

I-click ang link na ito para mapanood ang video: “Study Two: Young Filipino Hongkongers.”

8. Pakinggan at basahin ang lyrics ng tulang “Sandata sa Pagpaslang” ni Joi Barrios-Leblanc. Ipaliwanag kung anong isyung panlipunan ang pinapaksa ng tula at kung anong solusyon ang inihahapag nito. (10 points)


 

32461448_10156101403025667_3590204042225123328_n

All the best, padayon and God bless, PI 100 2nd Sem 2017-2018! 🙂

 

FIL 40 FINAL EXAM – 2nd Sem 2017-2018

32372946_10156100992345667_2097835458145812480_n

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o Filipino-English).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang May 17, 2018, Thursday, 11:30pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction sa total points.

D. I-email ang mga sagot bilang EMAIL TEXT, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang EMAIL TEXT at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – FIL 40 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – FIL 40 FINAL EXAM.

F. Salamat and God bless! 🙂

 

MGA TANONG:

1.) Ano-ano ang pagkakaiba ng tatlong dimensyon ng wika: IDIOLECT, DIALECT AT SOCIOLECT? (5 points)

2.) Ano ang reduccion? Magbigay ng limang punto, katangian at paliwanag hinggil sa reduccion. (10 points)

3.) Gumawa ng sariling bugtong (minimum two lines) na ang sagot ay “Chief Justice Maria Lourdes Sereno”. (5 points)

4.) Basahin ang tulang “Mahiwagang Balutan” ni Vijae Alquisola –> http://squeeze.ph/mahiwagang-balutan/. Pagkatapos basahin at pag-isipan ay sagutin ang sumusunod:

A. Isang “bakwit” ang persona o nagsasalita sa tulang ito. Ano ang ibig sabihin ng salitang “bakwit”? Ipaliwanag. (5 points)

B. Tungkol sa anong kaganapan o isyung panlipunan ang tinatalakay ng nasabing tula? Ipaliwanag. (5 points)

C. Sa ikaapat na saknong (fourth stanza), kanino at anong “kasaysayan” ang tinutukoy rito? Ipaliwanag. (5 points)

5.) Basahin ang sanaysay na “Cultural Imperialism in the Philippines” ni Prop. Jose Ma. Sison –> https://sirmykel.files.wordpress.com/2016/07/jose-maria-sison-cultural-imperialism-in-the-philippines.pdf at sagutin ang sumusunod na tanong:

A. Ipaliwanag kung ano ang imperyalismo? (5 points)

B. Magsaliksik hinggil sa partisipasyon o involvement ng KFC at McDonald’s sa mga giyerang inilunsad ng United States of America. Ipaliwanag kung paano ipinapakita sa larawan o imaheng ito ang imperyalismo? (15 points)

McDo KFC War

6.) Sumulat ng isang dagli (very short story, 100 to 150 words only) tungkol sa larawan sa ibaba. Isaisip na ang batang babae ay isang Filipino. (15 points)

McDo Suka

7.) KAPANGYARIHAN NG BISWAL NA WIKA (VISUAL LANGUAGE). Sabi ni Bienvenido Lumbera ay malaki ang halaga ng audience sa paglikha ng kahulugan. Basahin ang artikulong “Para Saan ang Sining Mo?” ni Ramil Ruiz na tungkol sa street art ni Archie Oclos –> http://squeeze.ph/para-saan-ang-sining-mo-ang-street-art-ni-archie-oclos/.

Basahin ang nasabing artikulo at PUMILI NG ISANG STREET ART ni Archie Oclos na matatagpuan sa nasabing artikulo. Batay o gamit na inspirasyon ang larawan ng street art na mapipili mo, sumulat ng sariling TULA (Filipino, English o sa iyong wikang rehiyonal, basta lagyan ng translation sa Filipino o English). HUWAG KALIMUTANG LAGYAN NG PAMAGAT ang iyong tula. (15 points)

8.) Basahin ang personal na sanaysay ni Abet Umil na may pamagat na “Kulitan sa Panahong Disiplina ang Kailangan” –> http://squeeze.ph/kulitan-sa-panahong-disiplina-ang-kailangan/. Matapos itong basahin, sagutin ang sumusunod:

A. Paano tsina-challenge ng sanaysay na ito ang “language of authority” ng Martial Law ni Marcos. (Gamiting reference ang sinabi ni Pierre Bourdieu hinggil sa language of authority, nasa “Politics of Political Representation” ni Daniel Franklin Pilario –> https://sirmykel.files.wordpress.com/2013/09/politics-of-politcal-representation-daniel-pilario.pdf). (5 points)

B. Ikonekta ang sanaysay ni Abet Umil sa kasalukuyang panahon na may Martial Law si Pang. Rodrigo Duterte. Sumulat ng maiksing sanaysay hinggil sa kasalukuyang administrasyon ni Duterte. (10 points)

 

32350018_10156101188070667_8139913016851300352_n

All the best, padayon and God bless, Fil 40 2nd Sem 2017-2018! 🙂

PI 100 SYLLABUS AT READINGS

 

I-click ang sumusunod para sa syllabus at readings sa PI 100. Enjoy! 🙂

 1. PI 100 Syllabus
 2. MKLRP
 3. Alfred McCoy An Anarchy of Families
 4. Jose Maria Sison – Cultural Imperialism in the Philippines
 5. Jose Maria Sison – Imperyalismong Pangkultura sa Pilipinas
 6. Andres Bonifacio – Mararahas na mga Anak ng Bayan
 7. Ang mga Ualang Auang Jalimao – Ramon Guillermo
 8. Apolinario Mabini – Ang Tunay na Sampung Utos nang Dios
 9. Emilio Jacinto – Liwanag at Dilim
 10. Jose Maria Sison – Tasks of the Second Propaganda Movement
 11. Jose Maria Sison – Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda
 12. Jose Rizal – Ang Pagong at ang Matsing
 13. Jose Rizal – Annotations to Morga’s Sucesos
 14. Jose Rizal – Mariang Makiling
 15. Jose Rizal – Paalala sa mga Mapagusapin
 16. Jose Rizal – Sa mga Kababayang Dalaga sa Malolos
 17. Jose Rizal – The Indolence of the Filipino
 18. Jose Rizal – The Philippines A Century Hence
 19. Marcelo H. Del Pilar – Dasalan at Tocsohan
 20. Mga Tula ni Jose Rizal
 21. Ramon Guillermo – A German Travels to the North in 1878
 22. Renato Constantino – The Miseducation of the Filipino
 23. Renato Constantino – Veneration Without Understanding
 24. Resil Mojares – The Formation of Filipino Nationality under US Colonial Rule
 25. Resil Mojares – Writing About Ourselves
 26. Rizal’s Own Story of His Life
 27. Tan Malaka – Ke Taman Manusia – Tungo sa Hardin ng Tao
 28. Vicente Rafael – Confession, Conversion, and Reciprocity in Early Tagalog Colonial Society

Pan Pil 110 Readings

 

Narito ang listahan at mga link ng mga babasahin para sa Pan Pil 110. Nakalista ito ayon sa pagkakasunud-sunod ng pagtalakay. Iba ito sa xerox readings natin na batayan ng inyong facilitation report. I-click lamang ang mga link para mabasa online o ma-download. Read on! 🙂

 1. Introduction to Literature, Criticism and Theory by Andrew Bennett and Nicholas Royle
 2. keywords raymond williams
 3. Butbut Riddles ni Norma Lua
 4. REDUCCION SA BOHOL ni Amelia Ferrer
 5. Demons, Saviours and Narrativity ni Corazon Villareal
 6. The Art of Courtly Love – Andreas Cappelanus
 7. Jose Rizal – Mariang Makiling
 8. Andres Bonifacio – Mararahas na mga Anak ng Bayan
 9. Rosario Cruz-Lucero Gods Monsters Tricksters
 10. Carlos Bulosan Short Stories
 11. War in the Filipino Imagination ni E. San Juan
 12. The Formation of Filipino Nationality ni Resil Mojares
 13. LITERATURA NG URING ANAKPAWIS ROGELIO ORDONEZ
 14. MULA TORE PATUNGONG PALENGKE
 15. Literatures in the Digital Era nina Amelia Sanz & Dolores Romero
 16. likhaan_10

 

FIL 40 SYLLABUS AT READINGS

 

I-click ang sumusunod na link para ma-open at ma-download ang mga sanggunian / readings. Salamuch! 🙂

 1. Fil 40 Syllabus
 2. ANG SINING NG PAGLALARO NG SALITA ni German Gervacio
 3. Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino ni Bienvenido Lumbera
 4. MULA SA URBANA AT FELISA
 5. Harnessing Regional Literature for National Literature ni Bienvenido Lumbera
 6. Butbut Riddles ni Norma Lua
 7. Politics of Politcal Representation – Daniel Pilario
 8. The Sugidanon of Central Panay – Alicia P. Magos
 9. fil40-pamamahayag tabloid
 10. Fil 40 Term Paper aylmer hernandez
 11. keywords raymond williams
 12. MULA TORE PATUNGONG PALENGKE
 13. Uses of the Erotic ni Audre Lorde
 14. E San Juan – Interbensiyon Wika
 15. Confession, Conversion, and Reciprocity ni Vicente Rafael
 16. Language Gender Desire in Hiligaynon ni Corazon Villareal
 17. Jose Maria Sison – Imperyalismong Pangkultura sa Pilipinas
 18. Sample Paper 1 – Tsunami
 19. Sample Paper 2 – Toxic