PI 100 SYLLABUS AT READINGS

 

I-click ang sumusunod para sa syllabus at readings sa PI 100. Enjoy! 🙂

 1. PI 100 Syllabus
 2. MKLRP
 3. Alfred McCoy An Anarchy of Families
 4. Jose Maria Sison – Cultural Imperialism in the Philippines
 5. Jose Maria Sison – Imperyalismong Pangkultura sa Pilipinas
 6. Andres Bonifacio – Mararahas na mga Anak ng Bayan
 7. Ang mga Ualang Auang Jalimao – Ramon Guillermo
 8. Apolinario Mabini – Ang Tunay na Sampung Utos nang Dios
 9. Emilio Jacinto – Liwanag at Dilim
 10. Jose Maria Sison – Tasks of the Second Propaganda Movement
 11. Jose Maria Sison – Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda
 12. Jose Rizal – Ang Pagong at ang Matsing
 13. Jose Rizal – Annotations to Morga’s Sucesos
 14. Jose Rizal – Mariang Makiling
 15. Jose Rizal – Paalala sa mga Mapagusapin
 16. Jose Rizal – Sa mga Kababayang Dalaga sa Malolos
 17. Jose Rizal – The Indolence of the Filipino
 18. Jose Rizal – The Philippines A Century Hence
 19. Marcelo H. Del Pilar – Dasalan at Tocsohan
 20. Mga Tula ni Jose Rizal
 21. Ramon Guillermo – A German Travels to the North in 1878
 22. Renato Constantino – The Miseducation of the Filipino
 23. Renato Constantino – Veneration Without Understanding
 24. Resil Mojares – The Formation of Filipino Nationality under US Colonial Rule
 25. Resil Mojares – Writing About Ourselves
 26. Rizal’s Own Story of His Life
 27. Tan Malaka – Ke Taman Manusia – Tungo sa Hardin ng Tao
 28. Vicente Rafael – Confession, Conversion, and Reciprocity in Early Tagalog Colonial Society
Advertisements

Pan Pil 110 Readings

 

Narito ang listahan at mga link ng mga babasahin para sa Pan Pil 110. Nakalista ito ayon sa pagkakasunud-sunod ng pagtalakay. Iba ito sa xerox readings natin na batayan ng inyong facilitation report. I-click lamang ang mga link para mabasa online o ma-download. Read on! 🙂

 1. Introduction to Literature, Criticism and Theory by Andrew Bennett and Nicholas Royle
 2. keywords raymond williams
 3. Butbut Riddles ni Norma Lua
 4. REDUCCION SA BOHOL ni Amelia Ferrer
 5. Demons, Saviours and Narrativity ni Corazon Villareal
 6. The Art of Courtly Love – Andreas Cappelanus
 7. Jose Rizal – Mariang Makiling
 8. Andres Bonifacio – Mararahas na mga Anak ng Bayan
 9. Rosario Cruz-Lucero Gods Monsters Tricksters
 10. Carlos Bulosan Short Stories
 11. War in the Filipino Imagination ni E. San Juan
 12. The Formation of Filipino Nationality ni Resil Mojares
 13. LITERATURA NG URING ANAKPAWIS ROGELIO ORDONEZ
 14. MULA TORE PATUNGONG PALENGKE
 15. Literatures in the Digital Era nina Amelia Sanz & Dolores Romero
 16. likhaan_10

 

FIL 40 SYLLABUS AT READINGS

 

I-click ang sumusunod na link para ma-open at ma-download ang mga sanggunian / readings. Salamuch! 🙂

 1. Fil 40 Syllabus
 2. ANG SINING NG PAGLALARO NG SALITA ni German Gervacio
 3. Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino ni Bienvenido Lumbera
 4. MULA SA URBANA AT FELISA
 5. Harnessing Regional Literature for National Literature ni Bienvenido Lumbera
 6. Butbut Riddles ni Norma Lua
 7. Politics of Politcal Representation – Daniel Pilario
 8. The Sugidanon of Central Panay – Alicia P. Magos
 9. fil40-pamamahayag tabloid
 10. Fil 40 Term Paper aylmer hernandez
 11. keywords raymond williams
 12. MULA TORE PATUNGONG PALENGKE
 13. Uses of the Erotic ni Audre Lorde
 14. E San Juan – Interbensiyon Wika
 15. Confession, Conversion, and Reciprocity ni Vicente Rafael
 16. Language Gender Desire in Hiligaynon ni Corazon Villareal
 17. Jose Maria Sison – Imperyalismong Pangkultura sa Pilipinas
 18. Sample Paper 1 – Tsunami
 19. Sample Paper 2 – Toxic

 

PAN PIL 222 FINAL PAPER – First Sem 2017-2018

FINAL PAPER – PAN PIL 222

trending-now-princess-sarah-potato-memes-and--L-9CC8kn

1. Sumulat ng papel ayon sa inyong napiling paksa. Sa pinaka-ideyal ay patungo ang inyong papel sa o bahagi ng inyong thesis. Napag-usapan na natin ito sa indibidwal na konsultasyon noon.

2. Naglalaman dapat ang papel ng sumusunod:

A. INTRODUKSYON: background / maikling kasaysayan hinggil sa inyong partikular na paksa o proyekto, kabilang ang layunin at saklaw ng inyong pag-aaral o malikhaing akda.

B. KATAWAN: Kung ang katawan ng papel ay PANUNURI, tiyaking masusuri ang kontekstwal (uring panlipunan, politika, kultura, kasarian / sekswalidad, etnisidad o lahi, atbp) na mga larangan.

Kung ang papel ay MALIKHAIN, tiyaking maipapaliwanag sa katawan ang poetika at konteksto kung paano at bakit isinulat ang malikhaing akda.

C. KONKLUSYON. Buod ng mga pangunahing punto ng inyong papel / malikhaing akda.

D. Ang papel ay minimum ng limang pahina (5 pages), single spacing, Times New Roman ang font, at font size 12.

E. I-email sa sirmykelandrada@gmail.com hanggang December 19, 2017, Tuesday, 11:30pm bilang Word o PDF attachment. Ilagay sa SUBJECT –> PAN PIL 222 FINAL PAPER – SURNAME. Halimbawa – PAN PIL 222 FINAL PAPER – ANDRADA.

 

ALL THE BEST AND GOD BLESS! 🙂

PAN PIL 210 FINAL PAPER – First Sem 2017-2018

FINAL PAPER

jose rizal modern

1. Sumulat ng papel ayon sa inyong napiling paksa. Sa pinaka-ideyal ay patungo ang inyong papel sa o bahagi ng inyong thesis. Napag-usapan na natin ito sa indibidwal na konsultasyon noon.

2. Naglalaman dapat ang papel ng sumusunod:

A. INTRODUKSYON: background / maikling kasaysayan hinggil sa inyong partikular na paksa o proyekto, kabilang ang layunin at saklaw ng inyong pag-aaral o malikhaing akda.

B. KATAWAN: Kung ang katawan ng papel ay PANUNURI, tiyaking masusuri ang kontekstwal (uring panlipunan, politika, kultura, kasarian / sekswalidad, etnisidad o lahi, atbp) na mga larangan.

Kung ang papel ay MALIKHAIN, tiyaking maipapaliwanag sa katawan ang poetika at konteksto kung paano at bakit isinulat ang malikhaing akda.

C. KONKLUSYON. Buod ng mga pangunahing punto ng inyong papel / malikhaing akda.

D. Ang papel ay minimum ng limang pahina (5 pages), single spacing, Times New Roman ang font, at font size 12.

E. I-email sa sirmykelandrada@gmail.com hanggang December 19, 2017, Tuesday, 11:30pm bilang Word o PDF attachment. Ilagay sa SUBJECT –> PAN PIL 210 FINAL PAPER – SURNAME. Halimbawa – PAN PIL 210 FINAL PAPER – ANDRADA.

 

ALL THE BEST AND GOD BLESS! 🙂

PHIL STUD 199 FINAL OUTPUT – First Sem 2017-2018

FINAL OUTPUT

Alinlangan (1996) by Boy Dominguez

1. Sumulat ng papel ayon sa inyong napiling paksa para sa thesis. Napag-usapan na natin ito sa indibidwal na konsultasyon buong semestre.

2. Naglalaman dapat ang papel ng sumusunod:

A. INTRODUKSYON: background / maikling kasaysayan hinggil sa inyong partikular na paksa o proyekto, kabilang ang mga layunin, saklaw at delimitasyon ng inyong pag-aaral o malikhaing akda, metodolohiya, teoretikal at konseptwal na balangkas, at rebyu ng kaugnay na literatura.

B. KATAWAN: Kung ang katawan ng papel ay PANUNURI, tiyaking masusuri ang kontekstwal (uring panlipunan, politika, kultura, kasarian / sekswalidad, etnisidad o lahi, atbp) na mga larangan.

Kung ang papel ay MALIKHAIN, tiyaking maipapaliwanag sa katawan ang poetika at konteksto kung paano at bakit isinulat ang malikhaing akda.

C. KONKLUSYON. Buod ng mga pangunahing punto ng inyong papel / malikhaing akda.

D. Minimum na 20 Review of Related Literature.

E. Format: single spacing, Times New Roman ang font, at font size 12.

E. I-email sa sirmykelandrada@gmail.com hanggang December 19, 2017, Tuesday, 11:30pm bilang Word o PDF attachment. Ilagay sa SUBJECT –> PHIL STUD 199 FINAL OUTPUT – SURNAME. Halimbawa – PHIL STUD 199 FINAL OUTPUT – ANDRADA.

 

ALL THE BEST AND GOD BLESS!