Pan Pil 110 Readings

 

pan pil 110 banner

Narito ang listahan at mga link ng mga babasahin para sa Pan Pil 110. I-click lamang ang mga link para mabasa online o ma-download. Read on! 🙂

 1. Introduction to Literature, Criticism and Theory by Andrew Bennett and Nicholas Royle
 2. keywords raymond williams
 3. Butbut Riddles ni Norma Lua
 4. REDUCCION SA BOHOL ni Amelia Ferrer
 5. Demons, Saviours and Narrativity ni Corazon Villareal
 6. The Art of Courtly Love – Andreas Cappelanus
 7. Jose Rizal – Mariang Makiling
 8. Andres Bonifacio – Mararahas na mga Anak ng Bayan
 9. Rosario Cruz-Lucero Gods Monsters Tricksters
 10. Carlos Bulosan Short Stories
 11. War in the Filipino Imagination ni E. San Juan
 12. The Formation of Filipino Nationality ni Resil Mojares
 13. LITERATURA NG URING ANAKPAWIS ROGELIO ORDONEZ
 14. MULA TORE PATUNGONG PALENGKE
 15. Literatures in the Digital Era nina Amelia Sanz & Dolores Romero
 16. likhaan_10

 

Advertisements

FIL 40 READINGS

Fil 40 Blog Image

I-click ang sumusunod na link para ma-open at ma-download ang mga sanggunian / readings. Salamuch! 🙂

 1. ANG SINING NG PAGLALARO NG SALITA ni German Gervacio
 2. Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino ni Bienvenido Lumbera
 3. MULA SA URBANA AT FELISA
 4. Harnessing Regional Literature for National Literature ni Bienvenido Lumbera
 5. Butbut Riddles ni Norma Lua
 6. Politics of Politcal Representation – Daniel Pilario
 7. The Sugidanon of Central Panay – Alicia P. Magos
 8. fil40-pamamahayag tabloid
 9. Fil 40 Term Paper aylmer hernandez
 10. keywords raymond williams
 11. MULA TORE PATUNGONG PALENGKE
 12. Uses of the Erotic ni Audre Lorde
 13. E San Juan – Interbensiyon Wika
 14. Confession, Conversion, and Reciprocity ni Vicente Rafael
 15. Language Gender Desire in Hiligaynon ni Corazon Villareal
 16. Jose Maria Sison – Imperyalismong Pangkultura sa Pilipinas
 17. Sample Paper 1 – Tsunami
 18. Sample Paper 2 – Toxic

 

PI 100 FINAL EXAM

pi 100 temp

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o halo).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang July 25, 2016, Monday, 11:30pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.

D. I-email ang mga sagot bilang email text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PI 100 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PI 100 FINAL EXAM.

F. Salamat and God bless!:)

 

MGA TANONG:

1. Ano ang pagkakaiba ng kasaysayan at historiograpiya? Batay sa mga sanaysay na binasa sa klase, paano natin itutuwid (itatama, correct, rectify) Philippine history and historiography? (10 points)

 

2. Bakit sinabi ni Renato Constantino na “Limited Filipino” si Jose Rizal Ipaliwanag. Limitadong Pilipino ka rin ba tulad ni Rizal? Paano mo nasabi ito? Maging honest at ipaliwanag. (10 points)

 

3. FUTURISTIC RIZAL. Rizal “predicted” or “drew a picture” of Philippine life and society in his essay, “The Philippines A Century Hence.” Despite his being a “limited Filipino,” Rizal genuinely loved and served his country and our people. You maybe a present-day Jose Rizal. Write your own version of the Philippines a century from now. Limit your essay to around 500 words. (20 points)

kpl rizal

 

4. RIZAL BILANG IDOLO NG KABATAAN. Isa sa sinasabing idolo o ehemplo ng mga kabataan ay si Jose Rizal. Gumawa pa ng kanta si Francis Magalona na pinamagatang “Idol Ko Si Rizal”. SURIIN ang nasabing kanta gamit ang mga napag-aralan natin sa klase hinggil sa pagkabuo ng bayani at nasyonalismo. Magpokus sa konsepto ng (A) Hero Worship at (B) pananaw ng kanta hinggil sa rebolusyon. (20 points)

Maaaring pakinggan rito –> https://www.youtube.com/watch?v=NtfAlhZ6CSA at nasa ibaba ang lyrics:

IDOL KO SI RIZAL (ni Francis M)

May kuwento ako sa inyo
mga ‘tol, woh
Kuwento ng isang bayaning Pinoy, hoy
Makinig ka, dinggin
Jose ang kanyang pangalan
At nang siya’y barilin sa Bagumbayan
Nagising sa katotohanan ang ating bayan

Malaya, ‘di alipin
Mapayapa’t ‘di marahas
Kalayaan daw ay walang katumbas
Matapang, ‘di duwag
Bayani’t may dangal
Panulat ang pinairal ni Gat Jose Rizal

Kadugo, kakulay
kayumangging katulad ko
Idol ko si Rizal
si Rizal ang idol ko
Idol ko si Rizal
si Rizal ang idol ko
Idol ko si Rizal
si Rizal ang idol ko

Talino ang sandata nitong makata
Pintor, doktor at guro ng mga bata
Nasa Noli at nasa Fili
lumaban siya hanggang sa huli
Nasa Noli at nasa Fili
lumaban siya

Kaibigan, kapatid,
kababayan nating lahat
Idol ko si Rizal
si Rizal ang idol ko
Idol ko si Rizal
si Rizal ang idol ko
Idol ko si Rizal
si Rizal ang idol ko

Sana ako
Sana tayo
Tularan ng ating mundo
Tunay na bayani ang taong ito
Lumingon sa pinanggalingan
tumingin sa paparoonan
Mga bagong bayani ng ating bayan

Kadugo’t kakulay
kayumanggi, kaibigan
Kapatid at gabay
Bayani ang titulo

Idol ko si Rizal
si Rizal ang idol ko
Idol ko si Jose
kasi siya’y bayani
Idol ko si Rizal
si Rizal ang idol ko
Idol ko si Rizal
si Rizal ang idol ko

Si Rizal ang idol ko
Si Rizal ang idol ko
Si Rizal ang idol
Rizal ang idol
Rizal ang idol ko!

 

5. SA MGA KABABAYANG SANG’GRE NG ENCANTADIA. Sumulat si Jose Rizal sa mga kababayang dalaga ng Malolos. Ikaw naman ang susulat ngayon. Sumulat ka ng liham para sa mga Sang’gre ng Encantadia. Malaya ka sa pagsusulat. Dalawa lamang ang hiling ko: (A) Tandaan na isang kaharian ang Encantadia at ang mga Sang’gre ay mga mandirigma na may iba-iba ideolohiya at politika, at (B) Isaisip na ang Encantadia ay ang Pilipinas. (20 points)

encantadia-costumes_8091B9DE18B6495CBF6323FC473F8111

 

6. Binanggit ni Andres Bonifacio at ng Katipunan ang mga halimaw (jalimao) noong panahon ng kolonyal na pananakop ng mga Kastila. Sa kasalukuyan, ipaliwanag isa-isa kung bakit ang Imperyalismo, Burukrata Kapitalismo at Pyudalismo ang mga jalimao ng kasalukuyang malakolonyal at malapyudal na Pilipinas. (20 points)

ibp

 

MARAMING SALAMAT, ALL THE BEST AND GOD BLESS! 🙂

 

PI 100 SELFIE

PI 100 MIDYEAR 2016 CLASS SELFIE. Halos kumpleto ito. Yes, nagkasya tayo sa picture, hehe. Padayon! 🙂

 

 

FIL 40 FINAL EXAM

Fil 40 Finals Temp

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o halo).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang July 25, 2016, Monday, 11:30pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.

D. I-email ang mga sagot bilang email text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – FIL 40 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – FIL 40 FINAL EXAM.

F. Salamat and God bless! 🙂

 

MGA TANONG:

1. Ano-ano ang pagkakaiba ng tatlong dimension ng wika: IDIOLECT, DIALECT AT SOCIOLECT? (5 points)

2. Ipaliwanag ang THREE LEVELS OF READING A TEXT. (5 points)

3. Sa READER RESPONSE THEORY, bakit sinasabing makapangyarihan ang mambabasa? Ipaliwanag at magbigay ng halimbawa. (10 points)

4. POLITIKA NG WIKA AYON KAY VALENTIN VOLOSINOV

A. Gamit ang napag-aralan natin, ipaliwanag ang teorya ng politika ng wika ni Valentin Volosinov. (5 points)

B. Suriin ang editorial cartoon na ito gamit ang teorya sa politika ng wika ni Volosinov. (15 points)

 

5. Suriin ang larawan na ito ng mga Sang’gre ng Encantadia 2016 ng GMA 7 batay sa mga konteksto ng kasarian, politika, lahi, kultura at kasaysayan. Tandaan na ito ay isang fantaseryeng Pilipino. (20 points)

encantadia-sanggres1

 

6. KAPANGYARIHAN NG BISWAL NA WIKA (VISUAL LANGUAGE). Sumulat ng sariling tula (Filipino, English o sa inyong wikang rehiyonal, basta lagyan ng translation sa Filipino o English) gamit na inspirasyon ang larawan sa ibaba. HUWAG KALIMUTANG LAGYAN NG PAMAGAT ang iyong tula. Ito ay mural sa BGC (Bonifacio Global City) na pinamagatang “Magsasaka” nina Archie Oclos at Aleili Ariola Oclos. (20 points)

13737734_10207015190083069_6599435056042735880_o

“MAGSASAKA.” Larawan ng mural mula kina Archie Oclos at Aleili Ariola Oclos. May 2016.

 

7. KUWENTO. Sumulat ng isang maikling kuwento / short story gamit ang mga tauhang may pangalan na “Ideolohiya,” “Wika,” “Politika” at “Lipunan.” Sila ang magiging mga tauhan mo. Ang haba ng kuwento? Approximately 500 words. Kung gusto mong magdagdag ng iba pang tauhan ay okay lang. Ikaw ang bahala kung anong wika ang gagamitin mo. Kung magpasiya ka na sumulat sa wika ng iyong rehiyon, na ine-encourage ko, magsama lang ng translation. (20 points)

 

ALL THE BEST AND GOD BLESS! 🙂

FIL 40 SELFIE

FIL 40 MIDYEAR 2016 SELFIE. Umalis na kasi ang iba kaya hindi kumpleto. Pero hindi ko kayo makakalimutan! All the best and God bless! 🙂

 

 

 

PI 100 SYLLABUS AT READINGS

pi 100 banner

I-click ang sumusunod para sa syllabus at readings sa PI 100. Enjoy! 🙂

 1. PI 100 Syllabus
 2. MKLRP
 3. Alfred McCoy An Anarchy of Families
 4. Jose Maria Sison – Cultural Imperialism in the Philippines
 5. Jose Maria Sison – Imperyalismong Pangkultura sa Pilipinas
 6. Andres Bonifacio – Mararahas na mga Anak ng Bayan
 7. Ang mga Ualang Auang Jalimao – Ramon Guillermo
 8. Apolinario Mabini – Ang Tunay na Sampung Utos nang Dios
 9. Emilio Jacinto – Liwanag at Dilim
 10. Jose Maria Sison – Tasks of the Second Propaganda Movement
 11. Jose Maria Sison – Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda
 12. Jose Rizal – Ang Pagong at ang Matsing
 13. Jose Rizal – Annotations to Morga’s Sucesos
 14. Jose Rizal – Mariang Makiling
 15. Jose Rizal – Paalala sa mga Mapagusapin
 16. Jose Rizal – Sa mga Kababayang Dalaga sa Malolos
 17. Jose Rizal – The Indolence of the Filipino
 18. Jose Rizal – The Philippines A Century Hence
 19. Marcelo H. Del Pilar – Dasalan at Tocsohan
 20. Mga Tula ni Jose Rizal
 21. Ramon Guillermo – A German Travels to the North in 1878
 22. Renato Constantino – The Miseducation of the Filipino
 23. Renato Constantino – Veneration Without Understanding
 24. Resil Mojares – The Formation of Filipino Nationality under US Colonial Rule
 25. Resil Mojares – Writing About Ourselves
 26. Rizal’s Own Story of His Life
 27. Tan Malaka – Ke Taman Manusia – Tungo sa Hardin ng Tao
 28. Vicente Rafael – Confession, Conversion, and Reciprocity in Early Tagalog Colonial Society

PHIL STUD 12 FINAL EXAM

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o halo).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang May 27, 2016, Friday, 11:30pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.

D. I-email ang mga sagot bilang email na text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PHIL STUD 12 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PHIL STUD 12 FINAL EXAM.

 

MGA TANONG:

1. Ano ang ibig sabihin ng salitang politika? Ipaliwanag at suriin ang politika sa larawan sa ibaba. (5 points)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2. Panoorin ang video advertisement na ito ng Nestle Philippines para sa kanilang ika-100 taong anibersaryo. I-click ito: Nestle 100. (a) Tungkol saan ang patalastas na ito? Gumawa ng summary o gist, yung maikli lang talaga please. (b) Ano ang naramdaman mo habang pinapanood ang commercial na ito? Yung honest a! (c) Ipaliwanag kung paano ginamit ang subkultura ng pag-ibig at pamilya para sa pagbebenta ng kapitalistang Nestle. (d) Paano nagiging politikal ang konsepto ng personal na pag-ibig sa senaryo ng Nestle? (20 points)

3. Ano ang imperyalismo? Paano naipapahiwatig ang imperyalismo sa larawan sa ibaba? (10 points)

what's wrong with this pic?

4. Tingnan ang larawan sa ibaba, ang “Alinlangan” (1996) ni Boy Dominguez. Pagmunihan ang larawan at sumulat ng isang tula ng inyong reaksyon, repleksyon o suri sa nasabing painting. (15 points)

Alinlangan (1996) by Boy Dominguez

5. Ano ang ibig sabihin ng terminong “alienation” bilang isang socio-economic at political na konsepto? Ipaliwanag at suriin ang alienation sa pamamagitan ng pagkukumpara ng mga politika ng mga magkakaibang larawang ito na may kinalaman sa Tanduay. (20 points)

tanduay-ice-nahice-promo

so good tanduay

Roxee-Barcelo-is-Asia-Brewery-Cover-girl

tanduaystrike1

Maari ring tingnan ang iba pang larawan ng mga naka-welgang manggagawa ng Tanduay sa link na ito: WELGISTA.

6. Fan Fiction. Maraming intertext sa larawan sa ibaba. Dagdagan pa natin ng intertext: Gamit na  intertextual persona / narrator si Nagmalitung Yawa, gumawa ng isang maikling kuwento (100 to 200 words only) gamit ang mga tauhan na nasa larawan. (15 points)

What-s-wrong-with-this-picture-disney-princess-31646681-554-447

7. Tukuyin, ipaliwanag at suriin ang continuum sa tatlong akda sa ibaba. (15 points)

coke aguinaldo

Isang tarpaulin advertisement ng Coke Sakto.

antipasdelotavo-itaksapusonimangjua

“Itak sa Puso ni Mang Juan” ni Antipas Delotavo

coke cult

Coke advertisement na pininturahan ng graffiti.